≡ Menu

Предимства на фотоволтаичните системи

Фотоволтаичните системи имат редица предимства пред всички останали алтернативни начини за добиване на електроенергия. Именно поради тази причина, разпространението им става все по-широко, което от своя страна довежда и до намаляването на цените им. Фотоволтаиците са подходящи както за изграждането на електроцентрали, така и за употребяването им за лични нужди. Така, че бъдещето на електроенергията, е пряко свързано с развитието на фотоволтаичните системи.

Както споменахме вече, фотоволтаичните системи могат да се използват за локално производство на електроенергия. За разлика от традиционните ТЕЦ и АЕЦ, фотоволтаиците могат да се монтират както върху обработваеми, така и върху необработваеми площи, което ги прави изключително полезни от икономическа гледна точка. Освен това, свободното пространство, което ще остане около тях да се използва за стопански цели и отглеждането на някакъв вид растителни култури, което при стандартните ТЕЦ и АЕЦ, е немислимо да се случи. Освен това, фотоволтаичните системи са подходящи за изграждането на автономни инсталации в райони, където за прокарването и използването на стандартното електрозахранване биха били нужни двойно или тройно повече средства, сравнение с инвестицията, която, е необходима за инсталирането на фотоволтаична система.

Основното предимство на фотоволтаиците, обаче не, е лесния монтаж и поддръжка, а ефективността им. Днешните фотоволтаични системи преобразуват в електроенергия от 6 до 15 процента то слънчевите лъчи, които попадат върху тях. Обаче, в момента се разработват нови технологии, които при първите тестове са показали двойно и тройно по-висока ефективност от масово разпространените в момента слънчеви панели – от 30 до 40 процента. Другият фактор, който ги прави изключително ефективни, е възможността за ръчно или автоматично насочване към слънчевите лъчи. По този начин бихте могли да се възползвате от слънчевата енергия във всеки един слънчев ден от годината. Освен това, чрез монтирането на специални акумулаторни батерии и други електронни модули може да се осигури ток за домакинството по всяко време от денонощието. Широко се използват в активните и пасивни къщи. Като разликата между двата вида, е че активите произвеждат повече енергия от колкото им е необходими и на практика може да се каже, че те разполагат с малка електроцентрала.

Като типичен възобновяем източник на енергия, фотоволтаиците са органични и лесни за рециклиране, което ги прави напълно безвредни за природата и човека.

Фотоволтаичните системи са прекрасен източник на електроенергия за големите градове, тъй като могат да се инсталират буквално навсякъде – покриви, фасади, тераси и т.н., без да губят дори процент от ефективността си. Малко хора знаят, че фотоволтаичните инсталации могат да се приложат върху всяко едно превозно средство(автомобил, влак и дори самолет) и да му осигурят необходимата електроенергия през светлата част от денонощието.

Както отбелязахме вече, фотоволтаичните системи не се нуждаят от сериозна поддръжка, а за ремонтирането им не са нужни много средства. Най-добрият пример за това са статичните системи, тъй като при тях няма никакви движещи се части, които биха могли да се счупят или износят. Така, че при тях риска от счупване или друга повреда, е много по-малък сравнение с всички останали и следователно разходите за ремонтирането им биха били много по-ниски. Благодарение на специални компютризиран и видеоконтрол, с който разполага всяка една система, ще имате пълна представа за нейната работа и евентуално бихте могли да предотвратите по-сериозни проблеми, ако вземете необходимите мерки на време.

Така, че с инсталирането на качествена фотоволтаична система плюс инсталирането на още някой друг възобновим източник – например ветрогенератор или геотермална помпа, то бихте могли да превърнете дома си в напълно независим от постоянно повишаващите се цени на тока.

Comments on this entry are closed.

error: Content is protected !!