Онлайн брояч на думи и символи в текст

Въведете в полето текста за който желаете да бъдат преброени думите. Броячът на думи брои всички думи и

символи, включително и интервалите които се съдържат в текста.Думи:      Символи:        

След като сте въвели текста в полето Думи: ще получите броят на думите, а в полето Символи: ще видите броят

на символите. Ако желаете да проверите броят на думите и символите в друг текст, кликнете на бутона ИЗЧИСТИ

така можете да изтриете лесно текста.