≡ Menu

EDILKAMIN – отоплителни уреди от ново поколение

Отоплителните уреди на EDILKAMIN работят с иновативни техники за автоматичен контрол и управление на горивния процес. Новаторските технологии и прецизното програмиране ги трансформират в съоръжения от ново поколение. Ето в какво се изразяват специфичните им преимуществата :

Системи Leonardo® и Galileo® – оптимално изгаряне на пелетите

Добре известно е, че ефективното функциониране на един отоплителен уред на твърдо гориво може да бъде компрометирано от редица фактори, сред които характерния за региона климат, спецификата на димоотвода, а също така и особеностите на съответния материал за горене. Именно тези и много други фактори мотивират компанията – производител към въвеждане на иновативен подход за автоматично регулиране на горивния процес.

Така се раждат системите Leonardo® и Galileo®, които гарантират ефективна работа на уреда и оптимално изгаряне на пелетите, независимо от съществуващите условия. Действието им се изразява в постоянен мониторинг на гореизложените променливи и адаптиране на горивния процес в оптимални спрямо тях параметри. Система Leonardo® и Galileo® ориентират процеса на горене тогава, когато е необходимо и спомагат за икономия на гориво. Патентованите системи присъстват в голяма част от продуктовата гама на EDILKAMIN.

3C System – действие в 3 направления

Технология 3C System се въвежда за пръв път от EDILKAMIN. Действието на системата се проявява в три направления, осигурявайки дълга автономност и без остатъчно изгаряне на пелетите, повишава енергоефективността и спомага за намаляване на въглеродните емисии. Горивният процес протича в оптимални параметри, при повишена температура на горене и минимални количества остатъчна пепел.

Domoklima – интелигентното отопление

Domoklima е иновативен подход към отделните отоплителни единици в една обща мрежа. Технологията проявява селективност по отношение на най-рентабилния вариант за отопление спрямо съществуващите условия. Състои се от контролен панел, който се намира в постоянна връзка с включените в мрежата единици.

Един прост пример – когато времето е слънчево системата активира соларните панели. По залез или при мрачно време, Domoklima запалва интуитивно пелетния котел и изключва соларните панели. Когато пелетите в бункера са почти изчерпани системата превключва на ток/газ.

E-Brusher® – гарантира оптимално почистване

E-Brusher® е патентована система на EDILKAMIN. Технологията осигурява оптимално почистване от пепел след всяко изгаряне, използвайки двойното действие на подаващия шнек. Системата функционира толкова интензивното, че няма да се наложи ръчна интервенция в продължение на месеци.

SCP система – висока термична ефективност

Иновативната технология отговаря за разпределянето на въздуха в процеса на горене. След като навлезе в горивната камера, въздухът се настанява върху повърхността на жаравата. Оптималното ниво на кислород спомага за постигане на максимална мощност при горене. Вторичният въздушен поток навлиза през малки отвори в основата на уреда, откъдето през специални улеи попада в горивната камера и се нагрява. Нагорещеният въздух се подава от горивната камера по капков път и по този начин се смесва с изгорелите газове.

l Lambda – оптимален контрол при изгаряне

Технологията работи с помощта на сонда, монтирана на изхода на изгорелите газове. Този метод поддържа горенето в оптимални граници, като отчита нивото на кислорода в димните изпарения и регулира навлизащия въздух, съобразно използваното гориво. Подходът е гаранция за висока ефективност, икономии на пелети и отопление спрямо нуждите на дома.

Патентованите системи превръщат отоплителните инсталации на EDILKAMIN във възможно най-ефективната алтернатива за отопление.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!