≡ Menu

Африканският английски в република Южна Африка

Разпространението на английския език в Южна Африка датира от пристигането на британците на нос Добра надежда в 1795. Както е случаят в повечето колонии, английският е въведен за първи път от войници и административен персонал, а след това от мисионери, заселници, и златотърсачи. Английският пуска трайно корени в Южна Африка по време на 19-ти век.

Модерният африкански английски е част от сложно езиково и културно многообразие. В Конституцията от 1994 г. се признават 11 официални езика на република Южна Африка, а именно английски, африкаанс, и деветте големи африкански езици, както и допълнителни “общностни и религиозни езици” като португалски, иврит, и арабски.

Позицията и ролята на английския език са дълбоко политически от самото начало. За африканските националисти от двадесети век, насърчаването на езика Африкаанс е централно. Въпреки това, английският има голямо влияние в бизнеса и висшето образование, както и в училищата из цяла Южна Африка. Това е и езикът по подразбиране на Африканския национален конгрес и други освободителните движения, тъй като той се ползва за активна комуникация между хората, говорещи различни езици вътре в страната и от външния свят.

Африканският английски е език на много парадокси. Има 3 милиона души говорещи го като първи език, почти същото като броят на говорещите английски в Нова Зеландия. Английският се възприема и като език за общуване, защото е признат за глобална сила. И докато правителството работи за многоезичието, на практика английският е доминиращ в обществения живот от съображения за практичност и ефективност на разходите.

Южноафриканският английски се е превърнал в регионалната версия на английски език, здраво вкоренени в Южна Африка, но с голямо влияние на езиците, които го обграждат. Южноафриканци често не са наясно с това колко различен е техният английски е от други английски наречия както в лексиката, така и в произношението. Много думи, които те ползват ежедневно са заемки от африканските езици на района, но има и някои много добре познати думи, които имат мистериозни произход.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!