≡ Menu

Битумът като основно оръжие срещу влагата

Когато заговорим за качествено свършена работа, то определено няма как да пропуснем фазата на проучването и генерирането на решения за действие. Много често, точно тук се оказва, че грешим. Болшинството от нас пренебрегват процеса на набавяне на информация, поради което се стига до етап, в който страдат нашите бъдещи резултати. Непростимо е, при наличието на толкова голям обем информация, достъпна за свободно ползване, да не се възползваме от преимуществата, които би ни предоставила тя.

Ако вземем за пример сферата на строителството, то определено няма как да не обърнем внимание на постоянно изменящите се тенденции в сектора. Нови и нови технологии за производството на все по-ефективни продукти биват прилагани, не само от чуждестранните, но и от българските компании. С настъпването на пролетния период, много от хората са принудени да поправят грешките от неправилното хидроизолиране на дадени постройки или конструкции.

Редом с това идва и сложният въпрос относно избора на хидроизолационен материал. Като едни от изключително сполучливите технологии са се установили системите, изградени на база битумни хидроизолации, мембрани и керемиди. Поради ефективността на този тип продукти, много хора прибягват до тяхната употреба. Но поставянето на такъв тип хидроизолации не е особено лесна задача. Все пак обаче, по този казус има достатъчно голям обем информация, достъпна в интернет, за тези от нас, които срещат трудности или просто са любопитни относно спецификата на процеса. Това, което се явява по-сложната задача, поради значителната липса на качествена информация от надеждни източници, е отстраняването на битум. Именно поради тази причина, следната статия има за цел да даде малко повече яснота относно сложния процес на премахване на битумна хидроизолация.

Фактът, че по-голямата част от битумният материал, използван в строителството се полага в много мека форма, чрез термална обработка, позволява на материалът да приеме формата на повърхността, върху която бива полаган. Така се стига до етап, в който битумът и повърхността са образували изключително здрава и устойчива структура. Това определено е сериозно предимство от гледна точка на хидроизолационните процеси, но също така се явява и нож с две остриета, в случай, че не знаем как да процедираме. А именно – в момента, в който ни се наложи да извършим някакви ремонтни дейности, засягащи хидроизолираната повърхност. Много често, в такива случаи, ще трябва да прибегнем до отстраняване на положения материал. А отстраняването на битум е истинско предизвикателство!

В практиката са се установили различни методики, които спомагат за по-лесното решаване на този тип казуси. Така например, най-лесно можем да систематизираме основните методики за отстраняването на битум по следния начин:

  1. В случай, че разполагаме с достатъчно време и нерви, то тогава можем да използваме шпакла и длето. Този метод се е доказал като най-ефективен.
  2. Отстраняване чрез загряване. Този метод е задължително да бъде използван само от професионалисти, поради опасностите, които крие. При загряването на битумния материал се отделят и изпарения, вредни за човешкото здраве. Този метод не се препоръчва за прилагане в затворени помещения и е крайно нежелателен за непрофесионалисти.
  3. Други. Има различни начини за отстраняване на битум, които най-често биват извършвани от професионалисти, поради спецификата на самия процес. Така например, положеният битумен материал може да бъде премахнат чрез третиране със специализирани пелети и охлаждане до много ниски температури. Естеството на този метод обаче предполага и високите разходи за неговото изпълнение.

И все пак полагането и отстраняването на битумни материали е сравнително по-сложна задача. Това е в реда на нещата, поради качествата на материала и сериозната защита срещу влага, която осигурява. Поради спецификата на материала и протекцията, която може да осигури за дадена структура, компромиси с качественото изпълнение не бива да се правят.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!