≡ Menu

Бъдещето на медицинската диагностична апаратура

Всички знаем колко трудоемко и скъпоструващо е едно обстойно медицинско изследване днес. Въпреки развитието на технологиите и медицината, в много случаи, все още се ползват остарели, инвазивни, болезнени и скъпоструващи методи за диагностика на здравословното състояние.

Квантовият анализатор

Квантовият анализатор

Когато, обаче няколко науки, като медицина, информатика, квантова физика и електроника обединят своите усилия се получава нещо, наистина ново и ефективно и това нещо е познато днес под името квантов анализатор.

Квантовият анализатор е диагностичен апарат от ново поколение, който вече навлиза все по-сериозно в медицинските заведения, като уред за бърза, точна и подробна диагностика.

Неговото предимство се състои в това, че използва напълно безвреден и бърз принцип на работа. В рамките само на една минута, от дланта на ръката, чрез сензорен проводник се получава подробна информация за над 200 показателя за клетъчна промяна в организма. Биоскенерът има възможност да изготви над 30 подробни отчета за състоянието на всички органи и системи в тялото, както и даде информация за костната плътност, хормоналния баланс и нивата на важните микроелементи в организма.

Друго предимство на този диагностичен апарат от най-ново поколение е, че той е изработен с помощта на лекарски екип, и показателите, които се получават при изследването са съобразени с дългогодишно клинично проследяване на различни заболявания. Това позволява, освен точна диагностика анализаторът да даде и препоръки за по-обстойно изследване на конкретен орган или област в тялото, както и насоки за лечение.

Квантовият анализатор има и вграден софтуер който е на български език, който е напълно адаптиран към европейската медицинска терминология, което позволява на един лекарски екип да постави точна диагноза, без необходимост от преводач, който би могъл да внесе грешка при поставяне на диагнозата.

Освен, като диагностичен апарат, биоскенерът може да се ползва и за проследяване лечения или терапии, извършвани в болничните заведения, което е изключително важно за всеки един клиничен случай, с цел правилно провеждане на лечението. Повече информация за квантовия анализтор можете да намерите на адреса ни, от където имате възможност да поръчате този полезен апаратна много изгодна цена.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!