≡ Menu

Валутни курсове

В финансовата област, валутни курсове (популярни още като курс на чуждата валута, валутен поток, със съкращения на английски (forex rate или FX rate) между две валути (например британска лира и евро), дефинират колко струва една спрямо друга. Това е стойността на валутата на една чужда държава, съпоставено с валутата на нашатастрана. Примерно, валутният курс на 91 японски йени (JPY, ?) спрямо щатския долар (USD, $), показва, че JPY 91 струват толкова, колкото един американски долар (USD 1).

В финансовата област, валутни курсове (популярни още като курс на чуждата валута, валутен поток, със съкращения на английски (forex rate или FX rate) между две валути (например британска лира и евро), дефинират колко струва една спрямо друга. Това е стойността на валутата на една чужда държава, съпоставено с валутата на нашатастрана. Примерно, валутният курс на 91 японски йени (JPY, ?) спрямо щатския долар (USD, $), показва, че JPY 91 струват толкова, колкото един американски долар (USD 1). Валутният пазар е един от най-големите пазари в международен план. Видно от някои изчисления, ежедневно се разменя стойността на около 3.2 трилиона щатски долари. Спот валутният курс има отношение към текущия курс на обмен. Форуърд валутен курс се отнася до обменния курс, съгласно който се котира и продава днес, но за доставки и плащане на дадена бъдеща дата.

Отклонения при валутните курсове

Пазарният основен валутен курс се променя всеки път, когато цената на която и да е от двете съставни валути се повиши или падне. Определена валута ще се доближи към това да става по-ценна тогава щом търсенето е по-голямо от наличния резерв. Тя ще се обезцени винаги, щом търсенето е по-малко от наличния резерв/ това не означава, че хората не искат повече пари, това само значи, че те предпочитат да запазят своето богатство в други форми, най-често в друга валута/. Завишеното търсене на валута се дължи или на нарастнало търсене за парични сделки или на нарастналотърсене за парични спекулации. Търсенето на парични сделки е силно обвързано с нивата на бизнес активност на държавата, с брутния вътрешен продукт (БВП), и с нивата на заетост. Колкото повече хора са безработни, толкова по-малко гражданите като общо ще харчат за продукти и услуги. Централните банки най-често имат малки трудности при регулирането на наличния паричен запас, за да се нагодят към измененията при търсенето на пари в следствие на бизнес договорите. Търсенето за парични афери е далеч по-трудно за съгласуване за централната банка, но те се опитват да направят това посредством регулиране на лихвените проценти. Един инвеститор може да предпочете да придобие валута, ако печалбата (която е лихвеният процент) е достатъчно голяма. Колкото по-голям е лихвеният процент в държавата, толкова по-голямо е търсенето на дадената валута. Предполага се, че валутните спекулации биха могли да подкопаят реалния икономически ръст, в частност след като големите валутни спекулатори имат възможност целенасочено да прилагат натиск върху валутата чрез къси продажби, за да накарат централната банка да продаде своята валута, за да я запази стабилна (щом това стане, спекулаторите имат възможността да придобият валутата обратно от банката на по-ниска цена, близка до тяхната позиция, и по този начин да направят печалба).

Манипулиране на валутните курсове

Държавите са в състояние да се възползват от световната търговия, ако те манипулират стойността на тяхната валута чрез изкуствено задържане на ниска стойност. Твърди се, че Народна Република Китай са успели да постигнат това за един голям интервал от време. Въпреки това, в истинската международна ситуация, през 2005 година поскъпването на юана с 22% беше последвано от 38.7% увеличение на китайския импорт към Америка. През 2010 година, други държави, заедно с Япония и Бразилия, направиха опит да обезценят националните си валути с надеждата да субсидират изгоден износ и да подкрепят своите нездрави икономики. Ниският валутен курс смъква цената на стоките на държавата за потребителите в другите страни, но повишава цените на продуктите, особено на вносните стоки, за потребителите в манипулиращата държава.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!