≡ Menu

Видове Естествен Паркет

Естественият /масивен/ паркет е с характерна дълголетност, дори може да се каже че той е вечен. Когато се захаби паркета може да се възстанови, като процедурата се нарича циклене. След цикленето на паркета той може да бъде лакиран в различни цветови гами. Естественият паркет е характерен с отлична изолация и е лесен за поддържане. Освен паркета и дюшемето се изработва от масивна дървесина. За тяхната изработка се ползват различни дървесни видове, като всеки вид си има своите предимства и недостатъци. Паркета от някои видове дървесина е по-устойчив на износване, докато други се деформират по-трудно при по-висока влажност в помещението. Предимството на третият вид е по-ниската цена, което ги прави по-подходящи за по-широк кръг от клиенти.

В най-общия случай има три вида паркет: масивни, трислойни и екзотични. В България най-разпространените масивни паркети са изработени от дъб, бук, ясен, габър, череша и орех.

Дъбов Паркет – В нашата родина растат следните видове дъбови дървета – благун, зимен дъб, летен дъб и цер. Самата дъбова дървесина е съставена от ядро и беловина, която е с жълтеникав цвят и е тясна. Ядрото на дъба е с тъмнокафяв цвят, чиито нюанси варират спрямо различните видове дъбови дървета. Дъбовата дървесина е една от най-добрите за изработка на паркети. Дъбовият паркет е с изключително голяма трайност и издържа на големи натоварвания, поради наличието на дъбилни вещества в дървесината.

Буков Паркет – В България Букът е най-разпространеният дървесен вид. Оцветяването на неговата дървесина е в червеникаво-бели тонове. Здравата букова дървесина е без ядро. В суровата букова дървесина се съдържат големи количества клетъчен сок и протоплазма, поради това след отсичането си дървесината е „жива” за дълъг период от време, през който тя се пука, криви и загнива. Тези процеси се прекратяват след попарването на бука. От една нежелана и некачествена дървесина, след въвеждането на попарването бука стана един от най-ценените и желани за обзавеждане дървесни видове. Попареният бук има красив светло червеникав цвят, подлежи на лесна обработка – байцване, полиране и лакиране.

Ясен – Паркетът от ясен е също с много добри качества. Съвсем малко отстъпва по якост и твърдост на дъбовия паркет. Като цвят дървесината на ясена е жълтеникаво-бяла.

Орех – Също много подходяща дървесина за паркет е тази на ореха. Лесна за обработка и в същото време с висока твърдост и отлични качества. Също така изглежда много добре със своите тъмни тонове.

Трислоен паркет – както се вижда от името му това е паркет изграден от 3 слоя дървесина. Горният слой е с дебелина до 5 мм и за него се използва много твърда дървесина. Средният слой е разположен напречно спрямо другите два, така се намаля вероятността от подуване на паркета при по-голяма влажност. Средният слой е изработен от мека дървесина, най-често от бор. Недостатък на този вид паркет е че има ограничен живот – може да се цикли само до 3 пъти.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!