≡ Menu

Газови и метанови уредби – редуктори

Метанови уредби редуктори

Метанът, като опция за гориво, е по-популярен за частни и търговски средства за превоз, поради по-ниските разходи за поддръжка, по-голяма ефективност и по-малко замърсяване. Броят на превозните средства в света, задвижвани с помощта на газов инжекцион за метан е нараснал значително, с 30 % на годишна база. Той се използва в традиционните двигатели с вътрешно горене (ДВГ), които са преобразувани в дву-горивни превозни средства. Като цяло, при метанът има по-малки шансове за разлив или загуби в резултат на изпаряване в горивните газови уредби на метан, а също така имат и висока температура на автоматично запалване и тесен диапазон на запалимост. Тези газови уредби също имат по-добра стойност за препродажба и по всяко време може да се премине към бензин.

Превозни средства на метан се използват все по-често в Азия, Европа и САЩ. Това се дължи на непрекъснато увеличение на цените на горивата и петрола през последните години. Има много световни производители на метанови редуктори, които произвеждат редуктори в различни варианти, за да имат съвместимост с различни двигателите, с различна мощност, които работят при различни климатични условия, позволяващи монтаж на всякакъв вид превозни средства. Съществуват оторизирани автомобилни сервизи с лиценз за монтаж и контрол на метанови газови системи за бензинови превозни средства. Препоръчително е метановите уредби да се монтират само от лицензирани сервизи.

Газови уредби – редуктори

Газта, като гориво не е токсична, не корозира и няма добавки. Тя изгаря по-чисто от бензина и е без никакви частици. Газовите уредби и комплекти могат да се инсталират и използват безопасно във всеки автомобил. Газта, съдържаща се в специален резервоар, се изпраща на редуктор или изпарител, който намалява налягането на газта и също така контролира състоянието си от течна към газообразна форма. Налягането се намалява с помощта на редуктор. Най- големите производители произвеждат два вида редуктори – на вакуумен и на електронен носител. Редуктори на вакуумните са по -подходящи за карбураторни автомобили, тъй като те работят на теорията на вакуума, докато електронните редуктори работят най-добре за превозни средства с инжекционен принцип на горивото. Системата е напълно безопасна. Има електромагнитни вентили за безопасност, които предотвратяват всякакви течове и аварии. Резервоари за съхранение на пропан-бутан са тествани за експлозия и имат допълнителни клапани за по-голяма безопасност.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!