≡ Menu

Дизайн на лого за нуждите на фирмата

Дизайн на лого за нуждите на една фирма, би следвало да се направи от професионален лого дизайнер. Много фирми смятат, че логото трябва да го има, като лице на фирмата им, но пък от друга страна не отдават голяма важност, дали добре ще бъде направено! Затова нека помислим, искате да се гримирате добре за парти в работата, но пък искате сами да го направите с подръчни материали с риск да не стане, както трябва и да се изложите леко. Същото е и при лого дизайна, ако възложите изработката на логото си на непрофесионалист, няма гаранция, че логото ще изпълнява функцията си, която по правили би следвало да изпълнява. Ако въпреки това обаче рискувате, излагате бизнеса си на опасност, защото лицето му не е „добре гримирано“ в един момент. Е, помислете си пак заслужава ли си да оставите изработката на вашето лого, което е визитка и лице пред конкуренти и потребители, в ръцете на някой, които слабо разбира, какво точно прави! Предполага се НЕ, най-малкото защото ви е грижа за имиджа на компанията ви и за това, какво тя показва и казва на останалата част от конкурентния ви бизнес и вашите клиенти.

И така, след като добре осъзнавате тежестта на задачите, с които един дизайн на лого е натоварен, следва да поддържате добра връзка и с дизайнера на логото. Под добра връзка и комуникация не се има предвид налагане на мнение, постоянен тормоз и поставяне на ограничение, от към време, презентация и начин на изразяване на дизайнера, а просто общ ползотворен и креативен разговор – какво искате да бъде направено, съответно как може да бъде направено и дали въобще е удачно да се направи точно това, за да е логото ви ефективно. От страна на дизайнера на лога също е нужен такт, разбиране и изслушване разбира се. Ако връзката между двете страни е напрегната, липсва въобще или едната страна взима превес, трудно може да се достигне до ефективно решение, защото все пак лицата представляващи дадена фирма я познават най-добре и могат да дадат на дизайнера адекватна информация за нея от една страна, а от друга дизайнера много по-ясно знае, как се създава лого и може да изрази фирмената идея. При всички случай едностранчивото разбиране на нещата е лошо, защото и двете страни са ощетени.

Дизайн на лого обслужващ фирмените нужди на пръв поглед е лесно изпълнима задача, но това е така, когато дизайнера и фирмата поръчител са адекватно обвързани един с друг. Проучването на фирмената идентичност би следвало да е подпомогнато от самата фирма, а от своя страна дизайнера на лого да предостави, колкото се може по адекватни идеи на скици за бъдещото лого на клиента си. Така в началния етап на процеса се постига съгласие и по нататъшното развитие на логото и неговото създаване е много по-лесно и смислено на първо място. Дизайн на лого освен необходимост е и процес все пак и то креативен.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!