≡ Menu

Допълнение към правилата за ползване

Налага се допълнение към правилата за ползване поради зачестилите нарушения от типа пускане на една статия в много директории за статии преди индексация. Злонамерените потребители печелят много линкове и пълнят директориите за статии с дублирано съдържание, като по този начин развалят качеството в нашите директории за статии.

Проблеми от същото естество имат и колегите, които подържат директории като нас. Повечето директории за статии са безплатен ресурс за потребителите, като техните собственици влагат доста труд и недобросъвестните потребители злоупотребяват, като гледат да развалят този ресурс, играейки си на котка и мишка с администраторите.

Тези шест директории razkazi.info, statii.info, myseoblog.org, warminaz.com, аквичоп.com и statiiki.com се подържат от нашия екип и се следят стриктно за качеството на самите статии, като не се допускат статии, които нарушават правилата за да може директориите да са много по-качествени и да дават силни връзки на потребителите, които спазват правилата и са лоялни към директорията в която пускат статията си.

За разлика от другите директории в razkazi.info, statii.info, myseoblog.org, warminaz.com, аквичоп.com и statiiki.com се извършва не една, а многократни проверки на самите статии преди и след тяхното индексиране и се наблюдават потребителите, които по много различни начини се опитват да злоупотребят с директорията и умишлено нарушават правилата, като мислят, че номера ще мине.

Тъй като ние не сме пазачи, които да следят постоянно статиите и да ни хваща параноя от това кой пуска качествени статии и кой не, се налагат следните крайни мерки към потребителите, които нарушават правилата на директорията, като им се отнемат всички линкове от всички публикувани статии, независимо дали са нови или стари.

С тази крайна мярка смятаме, че потребителите които редовно нарушават правилата на директориите ни за статии, ще престанат да правят това и ще спрат да пускат една и съща статия едновременно в много директории генерирайки дублирано съдържание за много директории едновременно.

Премахване на всички линкове от всички публикации ще бъде мярка, която ще използваме също и за всички сериозни, системни нарушители, като такива които редовно пускат дублирано съдържание или съдържание, което не отговаря на изискванията на директорията.

Подобен тип нарушения създават много излишна работа за екипа ни и няма да бъдат толерирани.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!