≡ Menu

Европейският съюз помага на безработни да намерят работа

Готовият да се раздели с Гърция, Европейки съюз е приготвил да похарчи до 4 милиона евро от хазната си през тази и следващата година за да създаде програма за развитие на млади европейски граждани. Програмата се изразява в това, че всеки човек, гражданин на Европейският съюз ще бъде подпомогнат да намери работа в някоя от останалите 26 членки по дадена специалност и квалификация.

За сега такива бюра ще има в четири държави Германия, Испания, Дания и Италия. Това не означава, че само гражданите на тези държави ще могат да се възползват от тази програма за заетост. Всеки европейски гражданин ще има право на консултации и да намерят информация за търсенето на трудовите пазари в Европа. Условието за да намерите работа извън вашата държава е да сте между 18 и 30 години и да не сте трудово зает.

Европейският съюз е с бюджет за тази програма, който трябва да покрие следните разходи за един кандидат за работа в чужбина – от 200 до 300 евро за да се яви на интервю за работа и до 900 евро за преместване ако поучи мястото. Ограничения за видове професии и специалности не съществуват на този етап. Всеки има право да участва в програмата стига той да е безработен.

Помислено е и за малките и средни предприятия с около 250 човека персонал, които могат да получат до 900 евро за всеки нает в тяхната компания европейски гражданин. С тях може да се покрие поне частично таксата за езиков курс или друг вид обучение на персонала което му е нужно за да навлезе по-бързо в новата обстановка.

Правилата са такива, че кандидатът трябва да бъде безработен в собствената си държава, а договора за работа да му бъде предложен в друга държава от Европейския съюз. Срока на заетостта е минимум шест месеца и се предвижда заплащането да бъде в съответствие със стандартите на живот в държавата където кандидатът ще работи.

В момента 5 млн. младежи търсят работа в Европейския съюз. Плановете са такива, че пет хиляди от тях ще успеят да намерят работа в Англия, Германия, Италия или друга държава в Европа. В страните в икономическа криза безработицата сред младежите достига вече над 50 процента.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!