≡ Menu

Елементи на системата за мълниезащита

Когато времето е лошо и има буря, всички знаем, че е по-добре да не излизаме, не само, за да не настинем заради дъжда и студеното време, но и за да сме защитени от мълниите навън. Домът ни ни осигурява тази сигурност благодарение на системите за мълниезащита. Всички ги познаваме или сме ги виждали многократно, но не сме се замисляли.

Системите за мълниезащита се състоят от различни компоненти, всеки от който има своята функция и предназначение. Най-познати за нас като средства за мълниезащита са гръмоотводите, макар че те са съвсем малка част от една система за мълниезащита. Друга част от системата за мълниезащита е токоотводът, а освен него има още и заземители. Всички тези части са съставните компоненти на една сигурна система за мълниезащита, каквато обикновено има във всяка сграда, а в по-старите сгради можем съвсем ясно да видим поне някои от тези компоненти. Всяка съставна част на системата за мълниезащита има своята функция и определени „задачи”, които изпълнява, за да може цялата система да функционира качествено и правилно. Гръмоотводът е тази част от системата за мълниезащита, която освобождава мълнията от нейния електрически заряд.

Може да изглежда по най-различни начини в зависимост от нашето предпочитание или пък фирмата за мълниезащита, която го произвежда. Видът му зависи също и от материалите и начина на изработка. Следващият елемент в системата за мълниезащита, както казахме по-нагоре, е токоотводът. Той изпълнява основната функция на системата – отвежда мълнията в земята по възможно най-краткия път.За тази цел обикновено е свързан с гръмоотвода и е поставен в някой от ъглите на сградата, която защитава.

Заземителите са най-съществената част от една система за мълниезащита според повечето специалисти. Те са и тази част, която се нуждае от най-много грижи, тъй като се поврежда сравнително лесно. Всъщност заземяването е тази част от системата за мълниезащита, която отговаря за отвеждането на мълнията в земята без да се навреди на нищо и никого по пътя. Най-голямата опасност при наличие на мълнии е попадането на заряд в електрическата верига в сградата – затова и обикновено изключваме електрическите уреди от контактите, когато има буря.

Ако не го направим, рискуваме в дома ни да попадне заряд, който да образува електрическа дъга в помещението, а това, от своя страна, води до много рискове. Възможно е да се появят различни проблеми – от дребна повреда на някой от електроуредите до лумване на пожар и дори експлозия вътре в помещението. Ето защо е важно системата ни за мълниезащита да функционира правилно и качествено и да бъде проверявана профилактично.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!