≡ Menu

Енергийна ефективност с термокалкулатор

Рано или късно, всеки от нас се среща с един доста наболял проблем, когато се насочим към генерирането на решения относно топлоизолирането. Трябва да се съобразяваме с това кой производител да изберем, защо точно него, кой точно продукт би ни свършил най-добра работа, как да поставим топлоизолационната система и ред други въпроси. Но, ако си мислим, че след като отговорим на тях сме готови с детайлите около проекта, то тогава сериозно грешим. Има и друг фактор, с който е важно да се съобразим.

Европейският съюз постоянно актуализира своите изисквания относно опазването на околната среда и намаляването на изпусканите парни газове. Тези парни газове често са пряк резултат от ниската енергийна ефективност на дадена сграда. Поради това проектантите трябва да реагират на различните изисквания, за да могат да изпълнят всички регулаторни норми, които им биват налагани. За това, от голямо значение е, когато решим да топлоизолираме нашия дом, цяла сграда или комплекс дори, да обмислим всички варианти и да намерим най-добрия за нас.

Но питали ли сте се как точно да стане това? Много често се явява дело на проектанти и специалисти. Но защо да не го направим собственоръчно, ако ще топлоизолираме дома си например? Отговорът до скоро беше еднозначен – това е трудна, а много често и непосилна задача поради сложността на изчисленията и огромната база данни, с която трябва да се борави. Но и тук съществува решение, а именно –  термокалкулатор.

Компанията е разработила подобрен вариант на софтуерния си продукт, чрез който всеки, нуждаещ се може да получи достъпна и лесна калкулация на основните показатели, касаещи топлоизолационни системи като нашата например. Термокалкулатор е безплатна онлайн система, която генерира данни от всички изчисления, нужни за изготвянето на един наистина качествен и ефективен проект, съобразен със съблюдаваните норми. Голямото предимство на тази много-добра система се състои в това, че без значение къде се намираме, ние можем да получим напълно акуратни данни, с което да си спестим много усилия и всичко това само с няколко клика.

Не е нужно сами на себе си да поставяме ограничения, от които в последствие ще страдат нашите дългосрочни планове. Топлоизолирането е възлов процес, към който трябва да се отнасяме с нужното внимание, за да постигнем целите, към които се стремим.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!