≡ Menu

Етапи на работа на модерните пречиствателни станции

Проблемът с пречистването на водата в големите мегаполиси на практика несъществува, защото навсякъде почти по света има изградени такива системи. Така всички вие имате възможност не само да консумирате чиста вода, но освен това така се грижите за околната среда. За съжаление в малките и отдалечени села това все още належащ и доста силен проблем, тъй като там няма такива станции.

Принципа на работа на тези системи е еднакъв като цяло, тоест тук няма голямо значение дали говорим за големи съоръжения или за такива от локален тип. Основно етапите могат да се разделят на два, тоест на първичен и вторичен, като и при тях се имат предвид всички законови мерки и правила, тоест за да се опазва околната среда и да не се вреди на екосистемата. По този начин, ако водата е доста замърсена, тогава се налага и трети етап от нейното пречистване. Тези пречиствателни станции, които също така се предлагат от нас и имат така нареченото третично почистване на водата.

Най-общо казано, при първия етап от почистването се премахват големите плаващи частици, които не могат да се разтворя.Това може да са различни предмети от дърво, текстил и други материали. То е задължителен етап при всички пречиствателни станции, защото без него няма как да се извърши химичното очистване на водата. За тази цел се използват различни по-фини или по-едри решетки, които на практика улавят тези частици във водата.

За съжаление в нашата страна все още не е изградена изяло система от пречиствателни станции, като това важи най-силно за малките райони и села, които са отдалечени от големите градове. Все пак обаче няма как да не отбележим напредък тази насока, които се усеща през последните няколко години. Ако обаче и вие имате подобен проблем, тогава можете да си закупите домашни система, които също ще се погрижат идеално за очистването на водата от вредните метали и токсини в нея.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!