≡ Menu

Зареждане с фреон на автоклиматици

Зареждане с фреон на автоклиматици се прави периодично при диагностика и откриване на евентуален теч. Като цяло процедурата трябва да се извърши от сервиз, защото се изисква техника и професионализъм. Преди да се зареди с нов фреон, ако е установена липса, старото количество се изтегля напълно. За момента съществуват два вида фреони – по-старите замърсяващи околната среда и по-новите екологично чисти.

Директивите на Европейския съюз относно екологията, изискват поставянето на еко фреона на всички автоклиматици. Този фреон работи със синтетично масло и е несъвместим със стария, работещ с минерално масло. Системата трябва да се обдуха на вакуум и да се изчисти от стария фреон и остатъците от масло, преди зареждане с ново количество еко фреон. Освен това има още една основна разлика между двата фреона – течната фаза и газовата фаза. Течната фаза е бърза за зареждане и е характерна за новите многокомпонентни фреони, докато газовата е за старите едно компонентни фреони. Дозареждане на око на автоклиматика при зареждане с фреон на автоклиматици е недопустимо. Цялото количество наличен фреон трябва да се изтегли от системата, ако е стар да се подмени или ако е нов да се изтегли на везна прецизно и да се изчисли колко трябва да се допълни. Това важи, както за старите, така и за новите и ремонтираните климатици. Ако условието не бъде изпълнено, правилната и оптимална работа на автоклиматичната система на автомобила няма да бъдат осигурени.

Зареждане с фреон на автоклиматици се прави след извършване на диагностика. Процеса цели установяване на течове, повреди и оглеждане на вътрешната система на климатика, чрез оцветителен агент. Външната система също трябва да бъде огледана, за да се установят замърсявания, от рода на прахови частици, натрупване на листа и задръстване на филтъра на купето. След детайлен и обстоен оглед на цялостната автоклиматична система и диагностицирането й се пристъпва към зареждането й с фреон. Тя може да бъде заредена изцяло с нов газ, да бъде допълнена или въобще при нужда да бъде сменена. Но при всички случаи изтеглянето на наличния фреон в системата е задължително.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!