≡ Menu

Защо е необходима изолацията

Поставянето на качествена изолация на всеки покрив е от изключително голямо значение ако искаме да предпазим съответния покрив от течове и неблагоприятни атмосферни условия. Изолацията може да бъде поставена на топли, студени, озеленени и не озеленени покриви. Първо ще разгледаме основните видове изолации. Те се различават както по цени така и по качество.

Цените на качествени изолации започват най-ниско от 14лв/кв.м. като достигат до 30лв за един пласт. Цената зависи както от начина на изпълнение респективно поставяне на материала, така и от производителя на съответния материал. Като най-ниско качествени се считат изолации произведени в Турция, въпреки че на всяко правило има изключения е добре ако имаме възможност да избегнем този вид хидроизолации. Поставяне на изолация произведена от немска фирма е далеч по добър избор, макар и българските аналози да предоставят голяма част от свойствата на немска изолация като Ведаг. Каква е разликата ? Основната разлика при поставяне на различен вид изолация е в нейните качества и леснота на монтаж. Когато говорим за некачествена изолация, самия начин на поставяне и монтаж е далеч по бавен и трудоемък от хидроизолация с високо качество.

При поставяне на добра изолация гарантираме както бърз и лесен монтаж, така и изключителни добри качества на защита на съответната изолация. Нека дадем прост пример, ако решим да спестим 2/3 лв на кв.м. от поставяне на качествена изолация рискуваме значително по кратък живот на изолацията, бавен монтаж съпътстван от проблеми и естествено ниски изолационни качества. Макар и привично евтината изолация да ни защитава от пропускане на вода, нейните свойства не са достатъчно добри да гарантира това в дългосрочен период от 15-20год, а инвестиция от порядъка на 5000лв и повече, определено трябва да ни гарантира това.

Тук идва въпроса как да изберем добре фирма за изолация ? Необходимо е първо обстойно да проверим съответната фирма с какъв опит разполага, тоест колко успешно завършени обекта може да покаже в своето портфолио. Проверете също така какво материали използва съответната фирма. Добрите материали на добра цена говорят за професионализъм и отношение към клиента.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!