≡ Menu

Защо се налага чип тунинг?

Подобряване на мощността на двигателя или други негови функции, което ще допринесе за сваляне на консумацията на гориво, е известно под наименованието чип тунинг. Той се прилага на електронната система за автомобилното управление и е важно да бъде извършен качествено, защото и минималните отклонения в прецизността на измерванията и последвалите оптимизации се превръщат в негативни резултати за шофьорите.

Авторитетните компании за чип тунинг имат отлично и модерно оборудване, което гарантира високо качество. Една от дейностите, извършвани преди самия тунинг, е безплатната компютърна автодиагностика. Тя спестява големи увреждания на двигателя, когато е налице неизправности по колата. След приключването на дейностите по оптимизацията на двигателя също се прави компютърно диагностициране на автомобила.

Извършването на процеса се налага във връзка с новите технологии, съпътстващи процеса на автомобилостроенето. Необходимостта от подобряване на функциите на двигателя или други части от колата подтиква много хора да потърсят специализираните фирми, които ще променят настройките на техния автомобилен компютър.

Съществуват няколко вида чип тунинг: чрез замяна на EPROM чипа, през буксата за диагностика, т.нар. OBD, чрез BDM програмиране или чрез аналогов преобразувател ( POWERBOX). Изборът на чип тунинг се определя от годината на производство на автомобила, от неговия модел и от устройството му. За повечето коли от преди 2000 г. се препоръчва т. нар. EPROM чип тунинг – чрез замяна на чипа. Тогава се налага да се разглобява и запоява самият компютър. Когато за модифицирането на софтуера се използва буксата за диагностика, не се налага никакво разглобяване или запояване на ECU-то, защото при този вид чип тунинг само се заменя старата програма с нова. Това се осъществява чрез специален комуникационен кабел – интерфейс. Този вид чип тунинг е вид флаш памет и е прилаган най-вече при автомобилите, произведени след 2000 г. Удобството му е, че самият чип не се маха и може да се използва многократно.

Още по-усъвършенстван вид тунинг е BDM програмирането. При него със специален стенд се демонтира целият компютър и му се задава нова програма. Ролята на този специален стенд е да осъществи директен контакт с платката на компютъра и така да извърши препрограмирането.

Неособено надежден е методът POWERBOX, защото се извършва посредством преобразувател и може да нанесе редица повреди на автомобила, тъй като не дава точни параметри. Затова специалистите го отричат.

Съществуват и по-нови видове тунинг, определяни в зависимост от разхода на гориво и увеличението на мощността: стандартен, агресивен и екотунинг. Всеки клиент трябва добре да прецени какви параметри желае да промени и колко, за да не се наложи след извършения чип тунинг да се посещават често автосервизите заради необясними аварии по колата.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!