≡ Menu

Значение на името в живота на човек

Дали името притежава характеристики, които стават присъщи на човека, който го носи ? Може ли то да влияе на живота и съдбата на неговия носител или всичко зависи от възпитанието и съдбата ? Отговорите на този въпрос могат да бъдат много различни, но едно нещо е сигурно: всеки един от нас е срещал в живота си хора, за които казват: ” Как не му подхожда името! „ или „Името е създадено за нея! “. Това е естествено, тъй като всяко име притежава някои добре известни и значими за всички характеристики. Както знаем децата се идентифицират с името си. Осъзнавайки, че то е – Валери или Петър или Николай, то приема и характеристиките, които са свързани с това име.

Национални особености

Името е непосредствено свързано с националността. Получавайки име с национални елементи на страната си, детето подсъзнателно започва да се идентифицира с нейната история и особености. От друга страна, съществуват интернационални имена, които дават по-голяма свобода на носителя му относно националното самоопределение. Те имат в голяма степен обединяващо значение, така че е човек с такъв тип име е по-лесно да се чувства “гражданин на света.”

Исторически корени

Всяко име има своя социален образ и характер. Изучавайки историята на човечеството и народа си, четейки романи и учебници, детето неволно обръща внимание на своите съименници. Какви са били те? Какво са направили? Какво наследство са оставили? То вижда в тях черти, които са характерни него или желае да притежава и по този начин малчугана получава подкрепа от миналото: “Да, можеш да бъдеш такъв!” (Например смел, голям, мъдър, изобретателен, честен.)

Значение

Всяко име означава нещо. За удобство на човечеството се е отказало от уникалността на първото име, например „Зорко око” или „Силен вятър”. Въпреки това, всички наши названия идват от думи с тяхното значение, макар че някои от тях са загубили пряк контакт с първоначалното значение. Например, не чета в текстовете, че Алексей означава „защитник”, а Петър – “камък” и е малко вероятно да се досещам за това. От друга страна някои от имената, представляват точно това, което са – Вяра, Надежда, Велик.

Ако желаете да научите повече за имената в България посетете именник на българските имена.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!