≡ Menu

Избор на окачен таван

Да изберете какъв точно таван би Ви подхождал не е толкова сложна задача. Правилно избрания дизайн ще спомогне, както да се разшири визуално една малка стая, така и да се предаде уют на огромна зала.

Именно по тази причина при ремонта на дадено помещение голямо внимание трябва да се отдели на прецизното планиране и професионалното изпълнение на таванската конструкция. При избора на материала, който ще бъде използван при монтажа на окачения таван е препоръчително първо да се оцени състоянието на старото покритие, както и наличните неравности. Важна роля играе и типа помещение, което предстои да бъде ремонтирано.

Носещата конструкция е един от основните елементи на типичен окачен таван от гипсокартон, състояща се от метален скелет, съединителни елементи и материал за облицовка.

Металният скелет е изграден от профили с различен размер, произведени от поцинкована ламарина. За прикрепването на тези профили към основната конструкция се използват специализирани за дейността анкери или с помощта на винтове.

В развитието си през годините окачения таван се е обособил в два основни типа монтажни системи – едностепенна и многостепенна. При едностепенната система носещите профили се поместват на едно ниво. Характерното за този метод е сравнително лесния и евтин монтаж, чиито краен ефект е естетически изчистен таван, докато при многостепенния вариант носещите профили се разполагат на различни нива. Това им качество позволява да се оформят далеч по-сложни конструкции на няколко нива, които допринасят за модерния и интересен облик на вашия дом или офис. Естествено с тези предимства идват и някои недостатъци, които е редно да се вземат под внимание, а именно по-високата себестойност на ремонта и сравнително по-продължителното време, нужно за приключването на ремонтните дейности.

С приключването на монтажните работи е добре да се обърне и сериозно внимание на боядисването на вашия таван. Ако в миналото този етап от ремонта се е ограничавал основно в избелването на тавана, то сега този метод е отстъпил място на боите на водна основа, с чиято помощ може да се предаде на тавана характер, отговарящ на вашите желания.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!