≡ Menu

Изработка на анимирано лого

Изработка на анимирано лого навлиза все повече в сферата на рекламата и представянето на един бизнес. Анимираното лого лесно може да бъде основа за запаметяване и разпознаване на бизнес дейност, продукт, услуга и цяла една марка. Все по често представящите видеа в мрежата относно даден бизнес са разработени с анимирано лого в началото или края на видеото. Визуалната илюзия, която едно такова лого придава и събужда интереса на гледащият не е за подценяване, защото движението е най-атрактивния начин да разчупиш рамките и да проявиш креативност.

Още повече в сегашното високотехнологично развитие на обществото, отвсякъде ни наблюдават рекламни пана, рекламни клипове и всичко което може да привлече вниманието ни, за да забележим даден продукт или марка. По улиците, в интернет и социалните мрежи, на работното място, в заведения и обществените сгради сме заобиколени изцяло от една огромна мрежа, от маркетингова стратегия и реклама. Като втори слой от ежедневието ни рекламата се превърна в самостоятелно явление, което по много явен начин управлява живота ни. В такива условия, за да изпъкне един бизнес и компанията стояща зад него е нужно нещо ново, атрактивно и запомнящо се.

Изработка на анимирано лого е именно това сравнително ново и все по налагащо се явление, което грабва, впечатлява потребителя и му оставя дълготрайно чувство за памет. Памет, която подсъзнателно води към реални действия и носи печалби на дадена марка. Рекламата в интернет и социалните мрежи за целите на едно анимирано лого е много удачна. Там то е в свой води и няма натрапчиво чувство за явна реклама на нещо, а само интересен момент за наблюдение. Точно динамиката е явлението, което кара хората към действия, тя заковава интереса им и пробужда инстинкт за отклик.

Забелязва се един интересен процес. Марките, които са динамични и претърпяват постоянно своите метаморфози във времето и се променят дори ежедневно и ежеминутно, са тези които се разрастват, налагат се на пазара за дълъг период от време и се помнят, дори след изчезването си! Двигателят на този процес е именно движението и то кара хората да запомнят дадена компания и марката й. По същият начин едно стандартно лого се различава от анимираното, то един вид е еволюционно явления, което е надграждане над приетите вече визуални и естетически норми. Затова и въздействието му е много по-бързо, трайно и впечатляващо. Балона на социална обвързаност, в които всички ние живеем е основан на динамиката. Затова и в последните години ново появилият се термин „ динамично изграждане на марката“ набира все голяма скорост на развитие. Част от това динамично изграждане на марката несъмнено е и изработка на анимирано лого. В глобален мащаб този тип брандиране се управлява от опитни специалисти в областта. Те много ясно прозират, че в днешно време всеки притежава комуникационно устройство за връзка с останалата част от света и обществото. Така много лесно една марка излиза от рамките на рекламното и започва свой собствен социален живот, изграден на динамиката и развитието! Част от този живот се вдъхва благодарение и на изработка на анимирано лого за компанията стояща зад нея.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!