≡ Menu

Иновативната система на обучение в частните детски градини

Недостигът на свободни места в детските градини, особено в столицата и по-големите ни градове доведе до необходимост от алтернативно решение на проблема, и то се крие в създаването на частни детски градини, които да поемат поне малка част от децата, за които няма места в общинските заведения.

детската градина

детската градина

Частните детски градини тепърва ще навлизат в живота на страната ни и това е добра перспектива, тъй като условията, които предлагат, не само покриват всички изисквания и нормативи, но и дори надвишават по много показатели и най-смелите мечти на много родители, децата им да бъдат отглеждани, обучавани и възпитавани в една уютна, дружелюбна и спокойна среда.

Най-голямото предимство на частните детски градини е по-малкият брой деца, което позволява индивидуално отношение към техните нужди и полагане на специални грижи, когато това е необходимо.

Учебният процес в частните градини е изготвен по утвърдени програми и набляга на изучаването на чужди езици, което е една чудесна подготовка за съвременните реалности и нуждата от езикови познания в глобалния свят.

Освен тях, в детските градини децата се запознават с устройството на света, природата и изкуствата. В много от часовете по приложно изкуство у децата се откриват неподозирани таланти и изграждат умения и чувство за естетика, които ще им бъдат полезни през целия им живот.

Игрите, които имат за цел да забавляват децата в частните детски градини изграждат не само добра двигателна активност, но и развиват способността на малчуганите да наблюдават и анализират различни ситуации, което подпомага тяхната способност да бъдат търпеливи, да разсъждават логично и да вземат самостоятелно решения.

Част от учебната програма в елитните частни градини включва часове по пиано, танци, култура на поведението, плуване, кръжоци и много излети сред природата, които също имат за цел да изградят една ерудирана и добре възпитана личност, с помощта на внимателно подбран екип от специалисти, педагози и преподаватели. Едно от тези места в София е частна детска градина. Приемът е целогодишен, до заемане на всички свободни позиции.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!