≡ Menu

Интересни факти за електромоторите

Малко известен факт е, че първите електромотори, задвижвани от прав ток, са били изобретени от ковач. Откривателят на съвременните електромотори се е казвал Томас Дейвънпорт и през 1833 г. е измислил устройство, което днес се използва по целия свят от милиони хора.

Как работят електромоторите?

Двигателите са машини, които се захранват от ток. Те обработват електрическата енергия и я превръщат в нова, използваема механична енергия. Генерираният електрически ток преминава през въртяща се бобина или намотка, която произвежда магнитно поле. След това използваемата електрическа енергия се пренасочва към изходите, които се нуждаят от нея. По този начин електромоторите се превръщат в постоянен източник на енергия.

Съхранението на енергия

Електрическата енергия, която е създадена за използване от двигателя, се съхранява в батерия или клетка. Акумулаторните батерии, използвани в рамките на един електрически мотор, не отделят вредни емисии, които да спомагат за замърсяването на атмосферата. Освен това те не само освобождават електрони чрез двигателите, но също така могат да събират нови генерирани електрони. Те се обновяват чрез работата на електрическия мотор.

Прав ток срещу променлив ток

Електродвигателите могат да работят с два вида ток. Това са променлив ток и прав ток. Правият ток в електрическата верига обикновено се използва в рамките на уреди с по-малки двигатели. Електромоторите на такива уреди често се захранват с някакъв вид батерия. Променливият ток се използва, когато трябва да се оперира с по-големи машини. Например в промишлеността или търговията. Пример за подобни електромотори, които задвижват големи машини, са поточните линии в големите заводи за производство на всякакъв вид продукти. Това е така, защото двигателите, които работят с променлив ток, са в състояние да произвеждат високи нива на обороти, вследствие на работните енергийни източници.

Частите на електромоторите

Устройството на електромоторите е съвършено просто. Те имат много малко съставни части. Това ги прави много предпочитани в бита и промишлеността. Отново заради простото си устройство те се радват и на дълъг живот. Той може да бъде удължен още повече, ако за двигателя се полагат правилните грижи при инспекция, почистване и смазване.

Всяка една от частите на електромотора е жизненоважна за осъществяването на работата му. Обикновено няма кой знае каква разлика между устройствата, които работят с прав и онези, които оперират с променлив ток.

Най-общо погледнато, всеки двигател трябва да притежава следните компоненти – котва или ротор, ос, четки, комутатор, лагери, област на магнитното поле и източник на захранване. То може да бъде прав или променлив ток.

Заради простия принцип на действие се появяват рядко проблеми с електромоторите. Все пак не е изключено това да се случи. Те са много често сходни и са резултат от годините употреба на двигателя. Чест проблем са например износването на лагерите. Трябва да се отбележи, че той може много лесно да бъде диагностициран. В случай, че двигателят е станал много шумен и вибрациите му са големи, можете да сте почти 99% убедени, че става дума за износване на лагерите. Тук имате две посоки на действие. Едната е да смажете лагерите и да ги върнете на местата им, а другата е да смените лагерите с нови. И двете операции можете да направите в дома си. Но е добре да се посъветвате преди това със специалисти като тези от раздел електромотори.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!