≡ Menu

Информация за франчайз предприемачи

Във Великобритания и Франция някои банки предлагат много продукти и услуги, разработени съобразно изискванията на съществуващите и бъдещи франчайз клиенти. Предлагат консултиране и информация, а също и финансиране на стартиращи с франчайз предприемачи.

Какви са възможностите в България за финансиране на франчайзинг проекти? Акцент е върху навлизането у нас на рисковото финансиране, на специфичните му характеристики, които го отличават от традиционното банково кредитиране. Представят се икономически и организационни проблеми пред франчайзинга, както и трендове за развитие в българските икономически условия.

Финансирането в България на франчайзинг проекти не е регламентирано. Всеки отделен франчайзодател преговаря за финансиране на проекта си с отделни банки. Няма специализирани банкови продукти за встъпване във франчайзингова сделка. Един от най-развитите франчайз пазари в Европа е в Гърция и според редица експерти, в България ще бъде подобен. Тенденцията ще бъде особено в сектора на услугите да навлязат по-специализирани модели франчайз. В последните години, е нарстнал три пъти броят на компаниите, предлагащи франчайз у нас, защото е възможност да се следва доказала се бизнес методология и първоначалната инвестиция се възвръща в много кратки срокове – от 1 до 3 години.

В днешния сложен икономически период у нас, франчайзингът е с потенциал да стане печеливш метод за предприемачите, които искат да разширят своя бизнес или да стартират нов. Финансиране „Роялти” е заем, базиран на бъдещите продажби на даден продукт или услуга и връщането на заема става чрез изплащане на процент от продажбите към инвеститора на заема. Обикновено размерът на такова франчайз финансиране е в границите от 50 000 до 1 милион щатски долара.

Какво означава Бизнес-ангел? Той е заможно физическо лице, осигуряващо капитал за стартиране на бизнес, като най-често е в замяна на дялово участие в същия бизнес. Те са малко, затова се и организират в мрежи или групи за обмен на информация и обединяване на инвестиционните си капитали. Обикновено инвестират собствени средства. Фондовете за рисков капитал оперират с парите на другите, като са обединени в професионално управляван фонд. Бизнес-ангелите инвестират най-често в продукти и услуги в сферата на здравеопазването, биотехнологични продукти, производство на медицинско оборудване, софтуер и други високотехнологични производства, които най-често носят висока добавена стойност.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!