≡ Menu

История и произход на английският език

Английският е превръща в световен език, затова е добре да знаем някои статистики, данни и проучвания, които са направени за неговият произход и историята му.

Английският език произлиза от преди хилядолетия. Той се заражда в резултат от северно германските езици, а според някои се смята за един от скандинавските такива. В същността си той включва думи и изрази от датския, шведския, норвежкият език, исландски и фарьорски.

Фундаменталните структури в английския са сходни с норвежкия език. Според много от лингвистите английският произхожда от старо английския език. За старо английският, познат още като англосаксонски, е западногермански език. Той е произлязъл от германски племена, които са го донесли от Южна Ютландия и Северна Германия, през 5 век. За съвременният английски знаем, че е директен наследник на езика на скандинавците, които обитават днешна Великобритания.

Според някои учени и лингвисти старо английският и съвременният английски са различни езици.

За съвместимото съжителство между скандинавци и британци няма много позитивизъм. Всеки е целял политическата хегемония. За наследниците на викингите били отсъдени източната и северната част на страната. Докато голяма част от колонизаторите, говорещите скандинавски не искали да заменят езика си с този на страната, която са населили. От географска гледна точка, за регионът Ийст Мидландс с говорим английски език по-късно се развил, за да достигне до съвременен английски. През годините езикът се променял многократно. Тези промени проличали особено, при появата на норманите. Нищожните условия на живот, така смесили двете съвсем различни националности, че говорещите старо английски и тези със скандинавският език се превърнали в едно цяло. Така били поставени основите на средно английският език, който е днешният съвременен английски.

В резултат едни неща са се запазвали, други променяли, а трети са придобили съвсем друга форма, за да достигне английския в цялата си прелест днес, такъв, какъвто го познаваме.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!