≡ Menu

История на железопътния транспорт

Страната ни е свързана посредством железопътен транспорт с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия. Само с Македония нямаме пряка връзка с релси. Обаче, като се говори за железопътен транспорт, хората си представят предимно влакове. А той обхваща и трамвайния транспорт, и метрото. В много страни железопътният транспорт е предпочитана форма на обществен транспорт. Трамваят е вид релсово превозно средство за обществен превоз главно в градовете. Обикновено се захранва от електричество. Трамваите, като железопътен транспорт започват да функционират през 19 век, като първите са конни. Към края на 19 век се появяват електрическите трамваи. А от края на 20 век се забелязва значително увеличение на популярността на трамваите като транспорт. Железопътният трамваен транспорт може да се квалифицира като вътрешноградски и междуградски.

В сравнение с обикновения железопътен транспорт изискванията към конструкцията на трамвайния не са толкова строги, заради по-малката натовареност. Конструкцията на трамвайният път е подобна на обикновения жп транспорт, има разлика във формата на релсите. При трамвайния транспорт релсата е с улей, в който влиза борда на желязното колело. Проблем при този вид железопътен транспорт е високото ниво на шум. Трамваят е по принцип самоходен вагон от железопътния транспорт, пригоден за градски условия, за бързо спиране и остри завои. Трамвайният железопътен транспорт има своето развитие в забързаната градска среда за удобство на пътниците.

Метрото, като друг вид железопътен транспорт, добива все по-голяма популярност. Причините са няколко – една от тях е, че метрото се движи в по-голямата си част под земята и така се избягват задръстванията, характерни за голям град. Друга причина е високата скорост, която развиват мотрисите. Железопътният транспорт тип метро е характерен с високата си превозна способност – около 50 хиляди пътника на час към най натоварените направления.

Друг вид железопътен транспорт е теснолинейката. Теснолинейката е с разстояние между релсите 600мм – по-тясна от обикновения релсов път. Обикновено и релсите са по-малки по размер. Такъв вид железопътен транспорт се използва по планинските райони, защото теснолинейките позволяват по-малки радиуси на завоите, заемат по-малко място, при прокопаване на тунели изкопните работи са по-малко. Предимствата на този железопътен транспорт могат също да се изтъкнат и като недостатъци – по-ниска устойчивост, по-малко тегло на товарите, по-ниска скорост, по-малки размери. Теснолинейките са използвани в мините като удобен транспорт за превоз на работници, руда и железопътен транспорт от мините до най-близките водни пътища. В България започва строежа на железопътен транспорт тип теснолинейка в началото на 20 век от гара Радомир на юг към Бяло море. В Европа предпочитание към такъв железопътен транспорт има в Швейцария и планинските райони на Германия и Австрия.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!