≡ Menu

Какви рискове поемаме като предплащаме собственото си погребение

Някои по-практични хора решават още приживе да планират всичко в живота си. Този тип хора планират и дори собственото си погребение. Не се ограничават само със завещание или писмо с предпочитанията си относно тава как и къде биха искали да бъда погребани, а планират всичко предварително.

В това разбира се няма нищо престъпно или вредно. Всичко зависи от гледната точка. Да не говорим, че предварително направената организация облекчава страшно много работата на близките и роднините, когато настъпи краят. Някои от хората разсъждавайки по този  начин решават дори да предплатят своето погребение, но много важно е да се внимава в случая и много точно да се уточни за какво се заплаща?

Заплащаме покупката само на стоки като, ковчег и урна или си плащаме и за погребални услуги? Също от съществено значение е и да знаем какво се случва с парите, които сте предплатили? В различните страни политиката и законите по този въпрос са различни и съществуват и различни изисквания за работа с изплатените предварително средства за предварително определени погребални услуги.

Друго, което трябва да разберем, е какво се случва по отношение на доходите ни от лихвите на тези пари, които се предплащат? Има още няколко въпроса, които непременно трябва да уточним преди да решим да предплатим за собственото си погребение, а именно възможна ли е защита на парите ни в случаите в, които например фирмата, на която ние сме се спрели и сме и предплатили е фалирала или вече не предлага такива услуги?

Когато се дават предварително пари е нужно непременно да се сключи двустранен договор между физическото лице в случая вие и фирмата предлагаща съответната услуга. От договора трябва да става ясно може ли да се откажете от него и да получите пълно възстановяване на предоставените пари, ако промените в бъдеще решението си? При какви условия може да прекратим договора и има ли неустойка.

Какво се случва с предплатените от нас пари, ако сменим местожителството си се преместим например в друга област или град. Какво се случва, ако починете докато се намирате далеч от дома? Възможно ли е предплатени средства за погребение да бъдат прехвърлени, на друго лице например за друго погребение?

Много важно е когато планирате и най-вече предварително заплащате за вашето погребение да  не забравите да кажете на семейството си за плановете, които сте направили. Те трябва да са запознати и да знаят къде са подадени документите. Кремации и погребения могат да дадат много обективна представа за всички въпроси свързани с погребенията. Ако семейството ви не е наясно, че сте направили планове, вашите желания е възможно да не могат да бъдат изпълнени. И ако членовете на семейството не знаят, че сте предплатили, те биха могли да платят отново за едно и също нещо повторно. Ако желаете, можете да се консултирате с адвокат, за да може по най-добрия начин да се гарантира, че вашите желания се ще спазят и изпълнят.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!