≡ Menu

Какво да правим със скрапа

Преработването на различни суровини спомага за пестене на енергия, защита на околната среда от замърсяване и съхраняване на природни ресурси. Така всяка една батерия, трябва да бъде рециклирана, а с това се постига максимума в опазване на околната среда.

Какво да правим:

Независимо дали става дума за батерия на мобилен телефон, лаптоп или акумулатор от автомобил, то от значение е правилното събиране, отделяне и изхвърляне на регламентирани за целта места.

Според специалисти за правилната експлоатация на една батерия или акумулатор на автомобил е важен и правилният метод на експлоатация. Това може да удължи/максимизира срока на използването или значително да го съкрати.

За съхранение живота на батерия влияние оказва и нейното изтощаване. В някои телефонни апарати например съществуват защити, които не позволяват батерията да се изтощи тотално. Литиево-йонните батерии не се оставят при висока температура. Подобни действия могат да скъсят живота им и да влошат работата.

Това обяснява и защо резервни части и батерии се съхраняват на хладни места, сухи места и с умерена среда. Някои специалисти дори твърдят, че за запазване живота на една батерия или акумулатор за по-дълго е добре той да бъде съхраняван в хладилни помещения, фризери и подобни.

Добър начин за запазване батерията или зарядното устройство на техника е като то бива използвано, без самата батерия. Така например лаптопа може да се захранва от електрическата система, ако се ползва в домашни условия.

Максимумът на капацитет, които се използва от една литиево-йонна батерия е 60%

За оптимално зареждане на батерия се има предвид 85% и до 100%, от грижата, която изискват зарядните устройства.

За преработване на стари батерии и смяна на акумулатори, се изисква специален подход по обезвреждане и преработка. При необходимост от подмяна или при препрограмиране. Често се оказва, че самият контролер се намира в батерията и може да увреди акумулатора. За да не се стига до подобни крайности се ползват и услуги от специалисти. Това се прави само, когато акумулатора/батерията все още функционира.

Как да съхраним батерия, зарядно устройство или акумулатор на автомобил по-дълго:

С цел да се запази максимум на живот на една батерия, експертите съветват да се изчаква крайното му изхабяване до нула. Едва тогава те съветват да се включва в захранващата система. Подобна тактика се прави поне един път на две седмици, а за акумулатор на автомобили нещата стоят по-различно.

Важно е винаги да се използва предназначеното за целта зарядно устройство. Имитиращите и не точни зарядни устройства само мога да навредят на опитите батерията да се върне към нов живот.

При тотално изхабяване е важно батериите да бъдат изхвърляни на правилните места.

Тук може да разберете повече и за това: „какво да правим със скрапа“.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!