≡ Menu

Какво представлява бързия кредит?

Потребителският бърз кредит предполага получаване на определена парична сума бързо, без допълнителни документи, за непосредствено възникнали нужди. Парите могат да бъдат изразходвани за всякакви нужди: ремонт, купуване на техника, автомобил, пътуване, учение и т.н. Появата на бързите кредити се дължи и на факта, че много от работодателите изплащат паричните възнаграждения на своите служители на ръка и така укриват част от данъчните си задължения. А така кредитоискателя не може да предостави достоверна информация пред фирмата предлагаща бързи кредити. Така банковите и небанкови институции се стараят да откликнат на нуждите на кредитополучателя и да му даде бързо и по възможност с минимална нужда от документи определена сума пари.

Бързите парични заеми често се издават като малки по сума потребителски кредити и се извършват директно на мястото на сключване – банков клон, офис на небанкова институция. Преимуществото на взимането на бърз кредит, без поръчител и без обезпечение /документи за трудово възнаграждение, залог на вещ и т.н./, е че може да стане бързо – дори одобрението да стане готово за половин час, но това си има своята цена. Лихвеният процент по тези заеми е много по-висок от лихвата при кредит взет по стандартния начин, от банка например. Това идва от по-високия риск за отпускащата заема институция в случай, че човекът искащ кредит се окаже неплатежоспособен или е временно затруднен с изплащането на заема. Има възможност и да се редуцира процента на лихвата по дадения заем. Това може да стане като се представи документ показващ положителна кредитна история /взет и изплатен предишен заем/, кредитна карта.

Напоследък, като последствие на забързания ни живот, много голяма популярност придоби отпускането на кредит онлайн, т.е. по интернет. Той не изисква досадното чакане пред дългите опашки и ненужни процедури. Просто избирате подходящата за вас банка или небанкова институция, лихвения процент по избрания от Вас заем /който ще бъде достатъчно висок/, и да попълните заявление, в което да запишете всички необходими данни. Цялата процедура по заявката, одобрението и изпълнението става за минути без дори да ставаш от компютъра. В допълнение на ефективността, трябва да се подчертае и удобството на тази услуга. След като молбата Ви е изпратена, тя попада на кредитните експерти, които я преглеждат и вземат решение за одобрението/ неодобрението й. Ако сте одобрени, служител ви уведомява за решението по телефона, смс, и-мейл. Сумата може да я получите кеш в някой от клоновете или пък дори в собствената ви банкова сметка.

Най-важните преимущества на този вид заем са лесното обработване на договора и всички свързани с него документи, а молбата е оформена разбираемо и ясно, за да може да се попълни и от потребители с не много високи познания в компютърните технологии. Разбира се не пропускайте да нанесете в бланката всички изискуеми данни, тъй като без тази задължителна информацията кредиторната фирма ще бъде принудена да отхвърли вашата молба. Това най-добрият вариант за тези, които ценят времето си, свикнали са с качество, ефективност и естествено положителни резултати. Това е една много добра възможност, когато в динамично променящия се свят всяка минута е ценна.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!