≡ Menu

Какво са честотните инвентори и какви проблеми могат да възникнат с тях?

Устройствата честотни инвертори имат много наименования. Често могат да се срещнат и под термина честотни конвертори. Всички тези имена означават устройство за контрол на мощността, което трябва да преобразува нормалното напрежение (50 или 60Hz) в друга честота. Тези процеси се извършват благодарение на полуроводници, които се включват и изключва в електрическата система. Честотните инвертори контролират скоростта на работа на електрически мотори в различни операции. Плавното контролиране на честотата, което се осъществява благодарение на честотните инвертори, е важно за работата на този вид електрически вериги.

Схемата за управление контролира основната схема, токоизправителна схема преобразува променливия ток в DC захранване, DC междинен кръг изглажда изхода на токоизправителната схема, след това схемата на инвертора ще обърне DC тока в променлив ток отново.

Устройство на честотните инвертори

Честотните инвертори се състоят от токоизправител, който прави променливия ток в прав, филтър, инвертор, спирачно устройство, задвижващо звено, звено откриване и т.н. Контролният кръг на електрическата верига дава на основната схема сигнал, за да преобразува променливия в прав ток. Правият ток попада в междинния кръг, където е подложен на изглаждане. Електрическият заряд достига до изхода на токоизправителя, а след това попада в честотните инвертори, за да преобразува правия ток в променлив отново.

Проблеми с честотните инвертори

Честотните инвертори са мощни уреди за поддържане на процесите, които протичат в електрическата верига. Те могат да се използват за диагностика и разрешаване на различни проблеми. Честотните инвертори са незаменими, когато става дума за отстраняване на неизправности при свързани процеси в електрическата верига. Разбирането за процесите, които протичат в честотните инвертори, е жизнено важно за подобряване на цялостната работа в системата.

Честотните инвертори се повреждат, понякога се налага да бъдат поправени или заменени с нови. Понякога те могат да са първия симптом, че нещо в системата не работи както трябва.

Много от честотните инвертори, които са на пазара, използват LCD или LED дисплеи. Там често могат да се видят първите признаци за повреда или блокаж. В повечето приложения честотните инвертори влизат във взаимодействие с контролния кръг на веригата. Може да се появи проблем, който е свързан с функциите на веригата, който всъщност да се представя като проблем с честотните инвертори. Проверката на проблема и конкретните симптоми може да посочи мястото на повредата.

Стесняване на хипотезата

В случай, че външните контроли на веригата работят правилно, честотните инвертори могат да се използват, за да се изключват проблемите систематично. В случай, че дисплеят не показва статуса на операцията, то трябва да се потвърди постъпващия променлив ток. След като показанията на дисплея не се променят и след тази операция, проблемът трябва да се търси в контролния кръг.

В случай, че честотните инвертори работят правилно, но изведнъж не могат да се включат, то дисплея трябва да се провери. В този случай потребителите трябва да се обърнат към книгата с инструкции на уреда. Там трябва да има подробна информация за стъпките, които могат да се предприемат в такива ситуации. При подобни отчитания трябва да се проверят голяма част от елементите във веригата. Това са контролният кръг, произведеният прав ток, изходната честота, волтажът, електричеството, както и контролният статус.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!