≡ Menu

Какво съдържат използваните от нас торове

Добре познат е фактът, че прилагането на торове доставя всички необходими жизненоважни хранителни вещества на растенията за да им се осигури бърз растеж и да се много по-добър добив. Торовете могат да бъдат по различни форми, но най-ефикасните са торовете от новото поколение, които веднага след прилагането им подобряват състоянието на растенията.

Старите торове на гранули бяха с по-бавно освобождаване и според някой по-дълго време помагаха на растенията, но прилагането им беше цяла наука. Трябваше да се внимава с количеството им и често се получаваше недохранване или прехранване на растенията, а и двете са еднакво вредни за развитието на растенията. Дори в точните количества, те трудно се усвояваха от растенията, а днес вече е доказано че точно усвояването на хранителните вещества е важният фактор. Всички привърженици на старите торове останаха безмълвни след като видяха резултатите от получените добиви.

Растенията третирани с новото поколение торове бяха дали следно между 2 и 3 пъти повече продукция от старите, а контролните растения при които не бяха добавени никакви торове бяха дали 8 пъти по-малък добив. Въпреки тези огромни разлики има и нещо общо между всички торове и това са жизненоважните хранителни вещества, които те доставят на растенията.

Трите най-важни микроелемента които съставят торовете са азот, фосфор и калий. Освен тях торовете доставят и всички останали жизненоважни за растенията макро- и микроелементи като калций, магнезий, желязо, мед, манган, бор, молибден, хлор, цинк, никел, селен, кислород, водород и въглерод. Те са в по-малки количества от първите три, но имат решаваща роля във всеки един етап от жизненият цикъл на растенията и подпомагат действието им.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!