≡ Menu

Как да обърнете движението на електромотори?

Има три основни типа електромотори. Такива, които работят с прав ток, еднофазови, които работят с променлив ток, както и трифазови, които отново работят с променлив ток. Превключване на полярността на входното напрежение ще доведе при двигателите, които оперират с прав ток, до обръщане на движението на работа. При трифазовите електромотори промяната на посоката на движение се осъществява, като се промени единият проводник на захранването. В случай, че ви се налага да приложите този трик, най-добре да се консултирате с ръководството за употреба, което ви е предоставено от производителя на електромоторите.

За осъществяването на този проект ще се нуждаете от съвсем прости инструменти. Те могат да бъдат намерени във всеки дом. Набавете си набор от отвертки, клещи и макетно ножче. За всеки случай можете да си вземете и ролка изолирбанд.

Правилата за безопасност

Преди да започнете работата с електромоторите, трябва да изключите електрическото захранване. Това може да се случи чрез бушон, който захранва помещението, в което се намира двигателя. В случай, че не знаете кой е този бушон, изключете захранването централно. Това са правила, които ще запазят както вашата безопасност, така и тази на цялата електрическа система, която ще въведете в експлоатация.

Електромотори на прав ток

След като електрическото захранване е прекъснато, можете да започнете работа. Свържете положителния полюс на батерията с отрицателния терминал на двигателя. Повторете тази стъпка и за другия проводник, който трябва да се свърже към двигателя – отрицателният полюс на батерията към положителния на електромоторите. Тук можете да инсталирате двуполюсен прекъсвач, чрез който бихте могли да управлявате посоката, в която работи двигателят. Той трябва да се намира между батерията и мотора. Има три позиции – напред, назад и изключен.

Еднофазен електромотор на променлив ток

Отново трябва да изключите захранването. След това се погрижете да изключите и самия двигател. Махнете капака на мотора с помощта на отвертката. Това ще ви даде достъп до проводниците. Обикновено те са номерирани, така че вероятно ще трябва да размените местата на проводници с номера 5 и 8. Можете да погледнете и инструкциите на двигателя. Ако проводници с номера 1, 8, 4 и 5 са свързани заедно, моторът ще работи в посока, която е обратна на часовниковата стрелка. За да направите така, че двигателят да се движи по посока на часовниковата стрелка, трябва да свържете проводници – 1 и 5, както и 4 и 8 заедно.

Затегнете добре всички връзки, преди да върнете капака на мястото му. Това е много важно, за да се осъществява добра електрическа верига. Щом се уверите, че вече е безопасно, можете да включите електричеството и мотора. Направете тест, за да разберете дали двигателят работи в правилната посока.

Трифазни електромотори, които работят с променлив ток

Винаги прекъсвайте захранването и изключвайте мотора, преди да започнете работа (както съветват специалистите по електромотори). Уверете се, че превключвателят за захранването и прекъсвачите са маркирани, за да се предотврати случаен токов удар. Свалете капака – това може да се случи с помощта на отвертка. Така ще получите и достъп до проводниците на двигателя. Можете да размените една от тези свързани двойки: Т1 и Т2, Т1 и Т3 или Т2 до Т3. Много е важно да си изберете само една от тези двойки, които да размените, за да могат моторите да заработят на обратно. Затегнете кабелите и клемите добре. Поставете отново капака, а след това проведете тест на работата.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!