≡ Menu

Как да печелим от инвестиция в имоти

Отговорът на въпрос от типа “как може да се спечели от инвестиция в имот” е почти същия като отговора на въпроса “как може да се спечели от инвестиция в акции и други ценни книжа”. Нито един брокер на фондовата борса не притежава ясновидски способности и няма как да знае със точност какво точно ще се случи с дадена компания след 6 месеца или сред година.

Също така и нито един брокер на недвижими имоти не може и няма как с точност да предскаже със стопроцентова сигурност какво точно ще се случи на даден имотен пазар. Дори да се проследят всички тенденции от изминалите години, дори брокера да бъде опитен и отдавна да е на пазара на имоти, това в никакъв случай не дава солидна и пълна гаранция, че неговите прогнози са верни и ще се сбъднат напълно.

Съществуват непредвидени, форсмажорни обстоятелства, които никой не може да предвиди, особено що се отнася до дългосрочни прогнози за период от повече от една година. Затова няма как да бъде даден изчерпателен и стопроцентово добър съвет на бъдещите инвеститори в имоти, както няма как да бъде дадена стопроцентово вярна прогноза за състоянието на имотните пазари и цените на недвижимите имоти в дългосрочен план. Нещо повече – мнозина специалисти дори твърдят, че понякога се осланят на тъй нареченото “шесто чувство” или на интуицията си, тъй като от огромния обем противоречиви данни не успяват да извадят достатъчно смислен план за действие.

Нека да се опитаме да подредим данните, с които разполагаме, като към тях прибавим опита от дългите години работа в сферата на имотите, за да изложим разумен план за инвестиции в сферата на имотите за всички, които считат, че е безсмислено, а и опасно парите им да залежават в банковите трезори.

На първо място, в качеството на инвестиция, имотите се купуват, за да бъдат давани под наем. Особено подходящо е с такава цел да бъдат купувани имоти в три типа селища – близо до морето (морски градове и курорти), големи градове и университетски центрове. Т.е., в тези случаи разчетът е, че имоти ще могат да бъдат давани и под наем не само на местни жители, но също на туристи и студенти.

В България градовете и курортите, които отговарят на тези условия не са чак толкова много – това са предимно големите морски градове и курорти, плюс още няколко големи града във вътрешността на страната. Става дума на първо място за имоти в Бургас, Варна, Пловдив, Велико Търново, София и в няколко морски курортни селища и морски курорта. При избора на населено място за покупка на имот с цел отдаване под наем винаги трябва да се има предвид, че имотите по Южното Черноморие на България се по-евтини в сравнение с имотите в столицата и по Северното Черноморие, но пък и цената на наема на жилище или бизнес помещение също е по-ниска в Югоизточна България, в сравнение с аналогични жилища и помещения в Североизточна България и в София.

Вторият тип инвестиция в имоти се прави в момент, когато цените на имотите са относително ниски и съществуват индикации за това, че на един бъдещ етап цените ще се вдигнат значително, така че купувача ще може да продаде имота и да спечели от разликата в цените. Това е по-рискования вариант на инвестиране. Към 2015 година цените на имотите в България наистина достигнаха минимума си за 8 годишен период, но не се очаква рязко поскъпване в обозримо бъдеще, така че едва ли е разумно да се прави подобен тип инвестиция и да се очакват сериозни печалби от препродажба в близките няколко години.

По отношение на цените на наемите по морето, трябва да се каже, че те се движат в доста широки граници в зависимост от местоположението си качеството на имота и обзавеждането. През 2015 година в морските градове и курорти е възможно да се намерят апартаменти и къщи под наем на цени от 200 Евро за малък апартамент до 4000 евро за голяма къща на месец.

В България се търсят под наем както жилищни, така и бизнес имоти, но все пак жилищата представляват по-голямата част от наеманите имоти – почти 80 процента от всички сключени договори за наем през миналата 2014 година. Сред селищата, в които е лесно да се даде под наем жилище на летуващи туристи, изпъкват Бургас, Сарафово, Несебър, Поморие и Созопол.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!