≡ Menu

Как да получиш бизнес кредит

Собствениците на бизнес трябва да помислят за доста неща, когато искат да постигнат успешно начинание. От огромно значение за тях е правилното управление (мениджмънт) на финансите. Винаги е от значение дали процентът на приходите е по-голям спрямо този на разходите. Въпреки това, често пъти се случва, особено при начинаещ бизнес, собственикът да прави покупки над и извън размера на входящите средства. И докато това може би е плашещо за преживяване за притежателите на бизнес, то понякога инвестициите с премерен риск, са необходимо условие за начален старт при генерирането на печалба в сферата. Като начинаещи в бизнеса е важно да се обмислят вариантите за бизнес кредит.

Бизнесът може да бъде кредитиран с няколко вида заеми. Вероятно най-известният вид заем представлява фирмената кредитна карта. Друг вид заем е кредитната линия. И двата вида заеми са от изключителна важност за бизнеса, но много нови фирми пренебрегват получаването на бизнес кредитни линии, бързайки да получат корпоративна кредитна карта. Бизнес собствениците трябва да се запознаят по-подробно с кредитните линии, ако искат да сдобият с покупателната сила, необходима за да се справят с конкурентите си.

Бизнес кредитните линии са предлагани от почти всички големи банки. Казано с по-прости думи, кредитната линия предоставя на бизнеса свободен достъп до предварително определена от банката сума пари. Разбира се, парите трябва да бъдат върнати с лихва, но въпреки това осигуряват на бизнеса комфорт и сигурност, че има достъп до средства в случай на непредвидени разходи. Много бизнес собственици подхождат с неохота към кредитните линии, защото не мислят, че биха отговорили на изискванията по отпускането им. Но одобряването за бизнес кредитна линия всъщност е доста по-лесно, от колкото повечето хора очакват.

Първото нещо, което бизнес собствениците трябва да знаят за кредитните линии е, че общо казано, не се изисква обезпечение за да получиш такава. Вместо това е достатъчно да се покаже нагледно на кредитната институция, че са налице достатъчно входящи и изходящи средства по бизнес банковата сметка, за да се оправдае откриването на кредитна линия.

Размерът на бизнес кредита, който кредиторът ще отпусне, зависи от няколко основни фактора. Тези фактори включват: индивидуален личен кредитен рейтинг, револвиращ дългoв коефициент, липса на уронващи престижа неща, като обявяване в несъстоятелност или голям брой застояли артикули. Другите фактори включват : бизнес риск категорията, годишните брутни приходи, от колко дълго време си в бизнеса и рентабилността.

В развитието на всяка фирма идва време когато наличният капитал не е достатъчен – независимо дали фирмата е ЕТ с един човек или АД с хиляди хора персонал. Бизнесмените трябва да се допитат до няколко банки, за да определят коя от тях предлага най-изгодния лихвен процент за бизнес кредита. Намирането на такъв лихвен процент би могло да спести на собственика на бизнес значителна сума пари в дългосрочен план. При намирането на най-добрата сделка, собственикът трябва само да поиска кредитна линия и да изчака решението на банката.

Прочетете и повече за банков кредит – истината зад митовете…

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!