≡ Menu

Как да се грижим за нашите слънчеви колектори

Както всеки продукт или стока, за да функционират правилно се нуждаят от определени грижи и поддръжка, то така стоят нещата и със всяка една система. От време на време тя се нуждае от почистванте и ремонтиране, за да се забави процеса на износване. Това в пълна сила важи и за вашите слънчеви колектори закупени от нас. Те също имат нужда от определена поддръжка, за да функционират с пълния си потенциал. Независимо дали става въпрос за колектори с термосифон или Heat Pipe тръби трябва да следите за някои основни неща, които ще повишат ефективността на системата.

През определен период от време е добре да се качвате на покрива или там където сте монтирали слънчевите панели и внимателно да ги почиствате и забърсвате, като внимавате да не нараните външната им обвивка. Прахта и другите боклуци, които се трупат върху колектора имат изключително негативно въздействие върху неговата производителност. За това е добре през 2-3 месеца да извършвате такова почистване.

След като почистите добре системата проверете дали няма повредени или счупени тръби по колектора. Имайте на предвид, че той може да работи дори ако някоя от тръбите е извън строя, но за целта трябва да я затапите стабилно, за да не изтича течност и да няма топлинни загуби.

След като проверите техническата изправност трябва да се уверите, че колектора е огрят от слънчева светлина за възможно най-дълъг период от светлата част на деня. Следете за клоните на близките дървета, дали не засенчват слънчевия ви колектор. Ако е на лице подобно засенчване вземете мерки и отсечете тези клони, защото няколко часа на сянка води до големи топлинни загуби и липса на ефективност на системата.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!