≡ Menu

Как да стана счетоводител?

Счетоводната професия се оказа сравнително незасегната от кризата. Счетоводството е дейност, задължителна за всяка фирма, банкова институция, държавно предприятие и т.н., дори за юридическите лица без стопанска цел (политически партии, спортни клубове, религиозни сдружения и т.н.) – за всички тях е задължително да организират счетоводна отчетност. Дори и малките фирми и самонаети лица, трябва да се отчитат счетоводно, което най-често става с използване услугите на счетоводни фирми. Дори и фирмата да е в несъстоятелност – счетоводната работа не престава до пълното и заличаване. На народен език не сме далече от истината, че последен от една фирма си тръгва (бива уволнен) счетоводителя.

Затова интересът към счетоводната професия не само не стихва, но и бележи ръст. Желаещите млади хора да учат в счетоводни специалности и да се реализират като счетоводни специалисти винаги са били повече от свободните места в университетите.

Ще дадем чисто регионален пример за това какъв път трябва да извърви един млад човек, за да се реализира като счетоводител. Примера ще е за град Пловдив.

1. Още от началното образование, безспорно най-важната насока, на която трябва да се обърне внимание, е математиката. Счетоводството е тясно свързано с математиката, като първо основателите на счетоводната наука са били предимно математици.

2. Не само в град Пловдив, а за страната като цяло, едно от най-старите и елитни икономически училища, с традиции в счетоводните науки, е Националната търговска гимназия „Васил Левски”. Затова пътя на всеки пловдивски младеж, решил да стане счетоводител, е желателно да мине от там. За да бъде приет обаче, трябва да положи усилия, защото кандидатите винаги са много повече, от свободните места.

3. Завършване на специалност „Счетоводство” или „Счетоводство и контрол” в някое от 3-те икономически университета: УНСС, Икономически университет в гр. Варна или Стопанската академия в гр. Свищов. За жалост, в Пловдив няма икономически университет, а изучаване на счетоводна специалност в Аграния университет например или в подобни специализирани в други сфери университети, е несериозно.

4. Стажуване във счетоводна кантора.

Много е важно и полезно още по време на следването да се стажува в някоя счетоводна кантора или в крупна компания с голям счетоводен отдел, дори и без възнаграждение. По този начин ще се направи непосредствена връзка между счетоводната теорията, изучаваща се в университета и нейното приложение в една действаща компания. Въпреки че все по-трудно се намира фирма, която да се занимава със стажанти, бъдете настойчиви – изпратете обосновано мотивационно писмо до най-авторитетните счетоводни къщи в Пловдив.

5. Намиране на работа по специалността.

След дипломирането, веднага трябва да се положат усилия за намиране на работа по специалността. В условията на криза и стагнация на трудовия пазар това е все по-трудно, но не трябва да се прави компромис с временна работа, която е извън счетоводната сфера. Дори и като помощник счетоводител, за по-малко пари, но е важно да се премине пътя от най-ниското стъпало, за да се добие опит и рутина.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!