≡ Menu

Как работят конвекторите

Конвекторите, които днес се предлагат на пазара се явяват ефективна алтернатива на познатите ни отоплителни методи. Част от тях могат да бъдат използвани, както за отопление, така и за охлаждане, за да бъдат максимално рентабилни за крайните потребители.

Самите конвектори използват свойствата на конвекцията, за да бъдат максимално ефективни. Конвекцията на практика представлява метода за разпределение на въздушните маси в закрити помещения (в своята основа този принцип важи за различни газове). Познавайки спецификата на тези свойства в дълбоки детайли, създателите на конвектори са съумели да създадат уреди, които се оказва изключително ефективни при подобни задачи.

Възползвайки се от разпределението на въздушните маси в стаята, конвекторите „поглъщат” студения въздух от долната му част и го затоплят, изпращайки го към горната, като така той изтласква най-охладения въздух най-долу и процеса се повтаря до постигането на желаната температура в помещението. Все пак си струва да се отбележи, че ако желаем ефективна климатизация на помещението, което ще отопляваме или охлаждаме, то трябва да подходим внимателно при избора на конвектори, за да изберем най-подходящия вариант с оглед обема на климатизираното помещение.

Използването на конвектори ви осигурява и абсолютна защита от пожар, тъй като всеки подобен уред е чувствителен при намаляване на дебита въздух, който отдава и в случай на покриването на уреда с нещо, без да забележим, то той автоматично се изключва. Ефективното разпределението на топлината по корпуса от своя страна го прави подходящ вариант за стаи с малки деца, където няма риск за малчуганите дори те да пипат уреда.

Когато става въпрос за отопление, сред най-качествените варианти в тази насока са газовите конвектори. Те се славят с изключителната си ефективност, като често съперничат дори на централна отоплителна система. При някои вентилаторните конвектори можете да избирате дали да използвате електричество или газ в зависимост от това, кой е по-икономичния и рентабилен вариант според вашите конкретни нужди.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!