≡ Menu

Как се проверява блок на импулсно захранване?

Импулсното захранване има способността да преобразува променливия ток в прав. Това е една от най-силните и широко употребявани характеристики на системата. Това означава, че токът става годен за употреба от компютри, битова електроника, промишлено оборудване, двигатели и батерии. Ниското напрежение, както и приложеният постоянен ток, които се използват в системите на импулсно захранване, са значително по-безопасни. Те не генерират топлина, a освен това тези системи са в състояние и да се саморегулират. Това означава, че те използват само толкова електроенергия, колкото е необходима за задвижване на системата. Те са изработени и устроени така, че да работят дълго време в равновесно положение. Въпреки, че има няколко основни вида прав ток, които могат да се използват в такова устройство, проверките се провеждат по един и същи начин.

Какво ви трябва?

Има няколко неща, които ще ви трябват, за да извършите проверка на блок с импулсно захранване. На първо място следва да подсигурите мултиметър. Трябва да го настроите да мери двете единици, които са в системите за импулсно захранване – волтове и омове. Освен това трябва да имате и 20-ватови електрически резистори от 10, 20 и 50 ома и една малка крушка.

Също така никога не забравяйте, че работата с ток е много опасна. Ако не спазвате правилата за безопасност, може да се окаже и смъртоносна. В случай, че имате съмнения в системата или в знанията си, просто потърсете услугите на специалист.

Ако не сте новак в тази област, то най е добре да си набавите и специален работен плот. Характеристиките на непроводяща маса или пейка могат да ви спестят наистина много неприятни сътресения. Винаги носете обувки или маратонки с гумени подметки. Опитайте се да използвате електрически контакт, който е заземен като тези, които се намират в бани, дворове, кухни и т.н.

Определяне на характеристиките на блока, който работи с импулсно захранване

На първо място, вие ще трябва да сте наясно с изходните характеристики на блока с импулсно захранване (което е от този вид). Това означава, че следва да потърсите документите на електроуреда, за да направите тази важна справка. Има няколко параметъра, за които трябва да внимавате. Следва да разберете какви са стойностите на входното напрежение, както и тези на изходното. Ще трябва да обърнете внимание на максималното ниво на мощност, както и най-ниската и най-високата част, в които импулсното захранване може да работи. Обикновено малките електроуреди, които си набавят импулсно захранване благодарение на щепсел, който се включва в стената, се ограничават до един или два ампера. Това често означава доставка на стойности между 12 и 24 вата, което е необходимото количество за електрическата верига, която използва импулсното захранване.

Настройте мултиметъра, за да мери за омове, и изберете най-високите стойности, които ви позволява измервателният уред. Вероятно това е схема, която е около 10 мегаома. Тук ще трябва да проверите както входовете, така и изходите на системата за импулсно захранване. Това означава, че не бива да забравяте и всичките четири пермутации.

След това настройте измервателния уред, за да показва стойности за прав ток. Може да ви се наложи да изберете специален диапазон на напрежение. По принцип правилото е, че то трябва да превишава напрежението на доставяната енергия най-малко с два пъти. Когато не сте сигурни за това каква е доставката, която влиза във веригата на импулсното захранване, можете да започнете от 300 волта и да го коригирате надолу по подходящ начин след първоначалното отчитане.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!