≡ Menu

Кандидатстване за висше и средно обучение в чужбина

Получаването на висококачествено висше и средно образование в чужбина през последните десетилетия се утвърди като една от основните цели на българските кандидат-студенти и бъдещи гимназисти. Родните студенти и средношколци учещи зад граница традиционно демонстрират завидни успехи в своето обучение в чужбина, богата обща култура, отлични познания по чуждестранни езици и чудесни резултати, въз основа на които градят бъдещата си професионална и кариерна реализация у нас и по света. Без преувеличение дори може да се каже, че българските студенти в чужбина са едни от най-добрите в света.

Успешното кандидатстване за университети в чужбина изисква една добра и сравнително дълга предварителна подготовка. Най-добре е последната да започне още в началото на гимназиалния курс на обучение с интензивно изучаване на чуждестранния език, на който ще се реализира самото образование в чужбина. Това обикновено завършва с явяването на тестове и получаването на езикови дипломи и сертификати, с помощта на които се удостоверяват лингвистичните умения и компетенции на кандидат-студентите, които ще са им крайно необходими за кандидатстване в чуждестранен университет. Те се изискват по време на кандидатстудентската кампания в почти всички чуждестранни университети и по отношение на повечето специалности за обучение в чужбина.

Останалият пакет с документи от общия обем на кандидатстудентската документация за кандидатстване в чужбина обикновено включва легализирана и преведена на съответния език диплома за завършено средно образование и справка за успех от последните няколко години в гимназията, копие от документа за самоличност и т.н. Някои университети в чужбина изискват от кандидатстващите и автобиография тип CV, една или повече препоръки от преподаватели, мотивационно писмо, есе и др. През последните години все повече чуждестранни университети се отказват от практиката да провеждат кандидатстудентски изпити и приемът в тях се извършва основно по документи. За някои специалности за обучение в чужбина като медицина, инженерство, математика и т.н., обаче приемните изпити си остават необходимо условие за включването в съответните бакалавърски програми.

През последните две десетилетия все по-голям брой български тийнейджъри записват и средно обучение в чужбина. Голямо количество от същите биват приети в престижни чуждестранни гимназии на базата на демонстрираните от тях отлични резултати от образованието им в България, въз основа на които печелят различни стипендии за обучение в чужбина и други видове грантове.

Висшето и средно обучение в чужбина на български младежи има множество предимства, които родната система не може да осигури на младите ни и подрастващи сънародници, за да бъдат те напълно конкурентоспособни на националния и международен пазар на труда. А последното е необходимо условие за пълноценното им бъдещо професионално развитие както в България, така и зад граница, въз основа на успешното им кандидатстване за университет в чужбина.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!