≡ Menu

Кога се налага ремонт на автоклиматици?

Ремонт на автоклиматици се налага при поява на проблеми при работата им. Тези проблеми могат да са свързани с кондензатора, с липсата на достатъчно количество фреон, с проблеми при компресора на автоклиматика и други подобни неща.

Добрата поддръжка несъмнено изиграва голяма роля за правилната работа и оптималното състояние на климатика на колата ви. Затова трябва да сте информирани добре относно работата на системата и да забелязвате навреме появили се знаци за неправилната й работа. Те могат да се изразяват в не доброто охлаждане на въздуха, когато компресорът е замърсен силно и трябва да се почисти цялостно системата. Друг път появата на странен шум от компресора на климатичната система е знак за износване на лагера му.

Недостатъчното количество охлаждащ газ също може да доведе до не добро охлаждане или въобще спиране на работа на климатика на колата. Ремонт на автоклиматици се налага при по-малки и по-големи повреди и доста пъти това трябва да се установи от професионално лице, запознато с възможните причини за повредата и начините за отстраняването й. Например, когато лагерът на компресора на автоклиматика ви е износен и трябва да се смени, при навременна реакция по-големи повреди не произтичат. Но ако не правите редовна профилактика на автоклиматика и не забележите знаците за износването, то блокирането и спирането на работа на компресора е налице и спешен ремонт е нужен в случая.

Дори за смяната на лагера, изтеглянето на фреона е необходимо. След като той бива изтеглен, компресорът е демонтиран и старият лагер е заменен с нов при по-лек ремонт на автоклиматици. После фреонът се връща в системата и се допълва ако е необходимо. Ако обаче компресорът блокира, същата процедура по изтегляне и демонтиране се извършва, но вече се подменя не само лагера, но и целия компресор.

Това ще ви струва доста повече от смяната на само един лагер. Затова добрата профилактика и поддръжка са важни и малките ремонти на автоклиматиците са по-добрата опция, за добрите функции на автоклиматика.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!