≡ Menu

Кои професии изискват диплома по чужд език

Много хора изучаващи задълбочено и с години чужди езици, завършилите лингвистика и други се питат, на къде след това: “Какво мога да направя с моя степен”. Съществуват различни начини и професии, които могат да са от полза в езиковите умения и кариерата.

Основното умението на всеки завършил лингвистика е, че има опит и способност за общуване на най-високо ниво, да развива своя живот и култура.

Хората работещи в сферата на услуги – туризъм, ресторантьорство, хотелиерство също са пряко свързани с владеенето на чужди езици. За техните професии се искат високи нива на познания по чужд език, дори в повечето случаи и владеене на два чужди езика.

През последните години и у нас и по света станаха много актуални професии свързани с компютри. Програмисти, помощен персонал по информационно и техническо обслужване, софтуерни инженери, същ трябва да имат добри познания в материята на английския език. Такива се получават още в университета.

Не са малко и медиците, които учат медицина в много европейски страни. За тяхното бъдещо реализиране и кариера познанията поне по английски езика са задължителни.

Откъде се появяват названията в езикознанието. Така например един човек, който говори три езика е триезичен. Един човек, който говори два езика е двуезично. Има много професии, където езиците са полезни, единствени и винаги съществени, за да учат или превеждат. Технология може да включва преподаването на езика, който са учили преподаването на английски език за говорещи други езици. Вторият вариант обикновено не изисква познания по езика на учениците си, като обучението се извършва изцяло през английски, но това често ще бъде от полза, особено за работа в чужбина. Преводът често е на технически или специализирани материали и вероятно ще изисква по-нататъшно проучване. Много преводачи работят на свободна практика. Организациите, използващи преводачи персонално включват европейските институции, различни служба за сигурност и преводачески агенции. От съществено значение при работа в друга държава са познанията на хора, говорещи този език и работещите в различни посолства.

Добре говорим персонал с английски език се иска и за стюардеси, пилоти на самолети, технически сътрудници в офиси, мениджъри и т.н. Като цяло почти всяка една професия в наши дни изисква познания по поне един чужд език, с предимство английски, а в много от тях дори два чуди езика.

Дори по време на кандидатстване за дадено работно място под внимание се вземат кандидатурите на онези, които имат дипломи за завършени два чужди езика.

Не бива да изпускаме и трафика от хора, които ежедневно отиват в чужбина, за да работят. За тях познания в степен говорим чужд език са задължителни.

Повечето от тези роли ценят езиковите умения и ги притежават потенциално, а това ще отвори повече възможности в кариерата. Невинаги може да има възможност да ги използвате ден за ден, но бъдете търпеливи и не забравяйте, че в наши дни да знаеш поне един език, различен от майчинския си е една стъпка пред конкуренцията.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!