≡ Menu

Контактори за целите на отоплението и охлаждането

Когато електричеството не е правилно контролирано, може да бъде много опасно. Когато се оползотворява правилно, то е много ефективно. Това е и причината при включването на контактори или всяка друга дейност, свързана с електричество да се спазват високи стандарти за безопасност.

Дефиниция за контакторите за отопление и охлаждане

Този вид контактори са разработени специално за целите на охлаждането и отоплението. Те могат да се намерят в големи климатични системи, както и в хладилниците. Тези модели са предназначени да се справят с малки мотори и съпротивителни нагревателни с товари с малък процентен цикъл.

Части

Контакторите, които се използват за целите на отоплението и охлаждането, се състоят от няколко основни части. Всички контактори съдържат – електромагнит, бобина, намотка, подвижни и дълготрайни контакти. Основните части на контакторите често работят в две отделни вериги, но, когато е подаден електрически заряд, се превръщат в цялостна система.

За разлика от други вериги, които работят на принципа на кръга, контакторите нямат сменяеми части. В случай, че някой от елементите на системата на контакторите се повреди, трябва да бъде сменена цялата система.

Как работят контакторите?

Контакторите, които се използват за целите на охлаждането или отоплението, както и всички подобни системи, следват един принцип на работа.

  1. След подаване на електрически заряд бобината в системата от контактори се задейства. Тя създава електромагнитно поле и поляризира рамката на системата от контактори.
  2. Наборът от контакти, който се намира там, се издърпва напред от рамката.
  3. Двете групи контакти се свързват, като по този начин затварят веригата.
  4. Електроподаването към бобината е прекъснато, магнитното поле се разваля, контактите се придвижват назад, веригата отново се отваря.

Начинът, по който са устроени тези комутационни апарати, които се използват за охлаждане или отопление, позволява веригата да бъде прекъсната без ръчна намеса. Често контакторите се контролират от специален интерфейс, например термостат. Предимството на използването на този метод е, че е напълно безопасен за човека, който се занимава с пускането и спирането на контакторите.

Правилник за безопасност

Наредбите, които уреждат използването на системите от контактори, са много строги. Те уточняват, че когато контактори се заменят, трябва да бъда заместени с точно същия модел. Съществува и възможност системата да се замени с модел, който е признат като приемлив заместител на оригиналния контактор. В случай, че някой реши да инсталира в нарушение на тези разпоредби, то той носи пряка отговорност за последствията. Освен това човекът, който свързва системата, трябва да вземе предпазни мерки. На първо място нека кажем, че инструкциите за употреба трябва да се спазват стриктно. Личните предпазни средства са много важни за безопасността.

Тези, които се занимават с това за пръв път, могат да обмислят да оставят тази дейност на специалисти. Разбирането за работата на контакторите е от основна важност за безопасната работа с тях.

Ампераж

Комутационните апарати, които се използват за отопление или охлаждане, се различават много в своите размери (както можете да видите тук). Това е така, защото те обработват различни количества енергия. Те могат да контролират различен ампераж. Има системи от контактори, които са предназначени да контролират около 25 ампера. Докато по-големите системи, които се използват за охлаждане или отопление, могат да работят при ампераж от 90 или повече ампера.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!