≡ Menu

Липсата на канализация вече е решим проблем

В много райони дори в големите градове все още няма централна канализация, особено в по-крайните части на града. Именно там обикновено новото строителство е най-голямо. Проблемът с липсата на канализация на тези места се решава вече с индивидуални малки пречиствателни станции, които пречистват отпадъчните води от домакинството по биологичен способ.

Малките индивидуални пречиствателни станции стават все по-актуални през последните години и много хора, особено в селските райони прибягват до тях като решение. Особено там, където има недостиг на вода за поливане, това е много добър избор, защото водата от тези пречиствателни станции може да се използва за поливане. Икономията на вода не е за пренебрегване, но има и друго предимство – водата от тях е много богата на азотни съединения и същевременно обогатява растенията.

Има различни по цени и по качество малки пречиствателни станции и избора е голям. По-добрият избор са разбира се по-новите технологии, защото са по-лесни и като експлоатация и като поддръжка. Технологиите на пречистване непрекъснато се развиват с цел опазване на околната среда и предпазване от замърсяване на подпочвените води, минералните извори и самата почва. Изискванията на Европейската комисия по опазване на околната среда стават все по -категорични и сме длъжни да се съобразяваме с тях като държава членка на Европейската общност.

България е изключително богата на минерални и подпочвени води и в същото време е осеяна от септични ями по селата и малките градове, което е престъпление. В същото време екстремното строителство по Черноморието постави пред голям проблем съществуващите там пречиствателни станции, които не са в състояние да поемат отпадъчните води на новопостроените цели комплекси от хотели и вилни селища. Това е причината от медиите непрекъснато да алармират за сериозно замърсяване на Черно море и плажовете на някои от курортите. Това може да стане причина за загуби в туристическия сектор, а това е изключително неприятно, особено в момент на икономическа криза от световен мащаб.

Проблемът може да бъде решен с поставянето на модулни пречиствателни станции там, където е презастроено и съществуващите градски пречиствателни станции са вече с ограничен капацитет и не могат да поемат новите сгради. Ако всяка новопостроена сграда има собствена пречиствателна станция, това ще облекчи до голяма степен натоварването на съществуващите и доста амортизирани стари съоръжения, за модернизацията и разширяването, на които са необходими огромни средства.

Все повече от хората са наясно с проблема и локалните пречиствателни станции са доста популярни, особено при строенето на еднофамилни къщи. Много от големите вериги супермаркети, които строят обикновено в крайните части на градовете също са избрали това решение.

Време е и хотелиерите и собствениците на новопостроените комлекси по Черноморието да потърсят подобно решение за да не се стигне до огромни загуби от липса на туристи поради замърсеност на морето и плажовете.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!