≡ Menu

Международен тест по английски TOEFL

Какво представлява TOEFL?

TOEFL – е тест по английски език, признат в над 8500 учебни и държавни институции в над 130 държави в целия свят. TOEFL служи за да се оцени обективно владеенето на английски език на хора, на които английският не е роден. Ако кандидатите издържат изпита, получават сертификат, който може да им помогне в личната им реализация, в цял свят.

От какво се състои TOEFL изпита?

TOEFL е тест, който има цел да провери дали кандидатът владее необходимото академично на английски. Тестът се състои от 4 компонента (писане, четене, говорене и слушане) и се провежда пред компютър. Продължителност на теста – 4 пълни часа (астрономически).

Компонент

Съдържание и продължителност

Reading

36-70 въпроса; 60-100 минути – 30т.

Listening

34-51 въпроса; 60-90 минути – 30т.

Speaking

6 задачи; 20 минути – 30т.

Writing

2 есета; 50 минути – 30т.

Максимален брой точки – 120

Колко струва изпитът?

Цената на изпита от 2013г. е 210 щатски долара, като за регистрация се взимат още 25$. В цената влиза и изпращането на изпитните резултати до 4 университета посочени предварително, а ако ги посочите след успешното вземане на изпита ще се наложи да заплатите още 35$.

Къде в България може да се явите на TOEFL изпит?

В България изпитните центрове се намират в градовете София, Пловдив, Благоевград, Велико Търново, Гоце Делчев, Пазарджик и Русе.

Как и кога да се регистрирам за участие в изпита?

За регистрация за участие в TOEFL, може да попълните онлайн формулярите в сайта:

Може да се регистрирате от 2 до 4 месеца преди посочената дата и не по-късно от 7 дни преди датата за изпита ви. Такса за регистрация: 25$

Как да се подготвя за този изпит?

Благодарение на интернет, съществуват най различни, достъпни тестове и насоки за подготовка, но няма по-добър метод от обучението от професионалист! Както разбрахте от статията, TOEFL е сериозен и скъпоструващ изпит, и ако имате намерение да се явявате ще ви трябва и усилена подготовка и множество симулации на изпитната атмосфера пред компютър.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!