≡ Menu

Най-добрия морски административен център – Варна – е благоприятен за местните счетоводни къши

В България има повече от седем хиляди фирми, които се занимават със услуги в сферата на счетоводството, от което число има много и в град Варна, според Асоциацията на счетоводните къщи в България. Поради това, че е най-важния административен център по нашето крайбрежие, големите счетоводни къщи във Варна бележат постоянен ръст.

Появяването на този тип услуги се осъществява след сполучливото приемане на Търговския закон (ТЗ), при положение, че първите фирми, занимаващи се със счетоводство притежават развой от повече от двадесет години. Счетоводна къща може да се онамени всяко едно лице, физическо или юридическо, регистрирало се по търговския закон – ЕТ, Акционерно Дружество (АД), ООД (Дружество с Ограничена Отговорност) заедно с холдинг.

Този вид фирми в повечето случаи вършат дейността, която би извършвала 1 счетоводен отдел, с неговите служители и началници, като в същото време заместват своите потребители пред всички органи, като се стреми да дадат подобен обем от счетоводни услуги, така че потребителя да има възможност да насочи по-голямата част от своето съсредоточаване към дейноста си и да не изпитва притеснения за счетоводните неща. При наем на счетоводна компания се пести от инсестициите за софтуер и техника за счетоводство, бази данни за нормативи, специализация за работниците, които същевременно правят неизгодна алтернативата за собствен счетоводен отдел, в сравнение с използването на услугите на счетоводна фирма.

В допълнение на това разполагаш с доста добре качествен състав, на който можеш да се довериш и който поема отговорност за грешките си, обаче най-първостепенното преимущество на счетоводните компании е практиката, тъй като е недостижима задача за един обслужващ да да се съобрази с всичко в счетоводните стандарти. Организациите, предоставящи подобен тип услуги гледат постоянно за нововъведения във законодателството, като тутакси осведомяват клиентите при поява.

Ползването на сходен тип услуга е изгоден имайки впредвид разходите и обезщетението при допуснати неточности, като персонала в счетоводните къщи трябва да се обучават и постоянно да разглеждат сферата. Освен това счетоводните къщи отговарят при допуснати неточности в съставените рапорти, неточно пресметнати данъци или разминавания в сроковете. Ползващи услугите на счетоводните компании са доста и от различни ведомства и вариращи по размер – от големи фирми, хотели, хипермаркети до много малки маркети, а дори и компании, които имат собствен счетоводен отдел, обаче употребяват техните услуги за тяхната проверка.

Има дори счетоводни компании, които недълго след след като са се появили са направили влог в свой програмен отдел, който да състави счетоводния софтуер, който да покрива изискванията по проекта извършен от отдела по счетоводство. В много от случаите после те започват да добиват приходи от този софтуер.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!