≡ Menu

Настройка, диагностика и поддръжка на газови уредби

Доста шофьори смятат, че след като веднъж изберат газова уредба за своя автомобил и тя бъде монтирана, грижите им са приключили и те нямат други ангажименти към системата. Това обаче съвсем не е така. След монтажа е нужно да се извърши настройка, а уредбата се нужда от поддръжка и диагностика, за да функционира правилно и да не оказва отрицателно влияние върху останалите компоненти на автомобила.

Настройката на газовите уредби може да се прави ръчно или чрез компютър в зависимост от вида им. Стандартните системи се настройват ръчно, докато при газовите инжекциони се използва компютърно конфигуриране. Независимо от типа на настройката, опитът и уменията са специалистите, които я правят, са от огромно значение. Затова трябва да се уверите, че хората, които се заемат с тази задача, са професионалисти, знаят какво и как правят, и имат нужния опит квалификация.

При настройката обикновено се прави диагностика чрез компютърен газоанализатор. Това позволява конфигурирането да е възможно най-прецизно, което пък намалява до минимум разхода на гориво, повишава динамиката и увеличава мощността.

Важна част от поддръжката на газовата уредба е да не забравяте да наливате бензин в резервоара. Това е доста често срещан проблем, който обаче може да доведе до сериозни непредвидени разходи. Ако не заредите бензин, рискувате да развалите бензиновата електрическа помпа, което ще ви струва доста скъпо, затова зареждайте по малко бензин като част от редовната поддръжка на системата.

Някои от компонентите на автомобила се нуждаят от редовен преглед и подмяна, за да се гарантира оптимално снижения разход на гориво и перфектната работа на двигателя. Въздушният филтър е един от тези компоненти, които трябва да бъдат своевременно подменяни. В противен случай разходът на газ ще се увеличи.

Друг често срещан проблем е запушване на дюзите. При появата му шофьорите забелязват влошени показатели и по-трудно стартиране, особено в студено време. Експертите препоръчват използването на специална почистваща добавка, която се продава в повечето бензиностанции. Добавката не позволява натрупването на отлагания и запушването на дюзите.

За да избегнете тези и други проблеми, специалистите препоръчват редовно да посещавате професионален сервиз, в който да се извършва преглед на газовата уредба и дефектиралите компоненти да се подменят. Добрата поддръжка на системата гарантира нейната оптимална работа и значително намалява разходите за ремонт.

Ако не поддържате газовата уредба в изправност и не осигурявате нужната поддръжка, разходът на гориво ще се увеличи и системата вече няма да е толкова икономична. Показателите ще се влошат, а динамиката и мощността на автомобила ще паднат, което ще се отрази на пъргавостта на превозното средство. Ние от фирмата можем да ви предложим професионална техническа профилактика.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!