≡ Menu

Научете английски език в нашата езикова школа

Всеизвестен факт е, че английският език е най-разпространения на планетата ни и се има за универсален. Където и да отидеш, ако знаеш английски ще можеш да се оправиш малко или много, което е много важно за всеки един човек да знае поне няколко думи. Курс в може да запишете по всяко време.

Изследвания показват, че на следващо място се нареждат китайския и испанския език, но това се дължи на многолюдното китайско испанско население, а не на популярността на изучаването на езика.

Любопитно е да знаете, че английският език е изучаван и доста разпространен и в Китай и Испания. Почти всеки китаец или испанец знае или изучава световния език – английския.

Налагането му, като универсален език в цял свят е породено от много фактори, като някои от тях са простата му граматика и лексика, които го правят много лесен за научаване и говорене. Той е съставен от немски, френски и малко латински, което го прави още по-лесен за изучаване. Друг съществен фактор, заради който се налага като водещ език е и историята му. Тук е нужно да си припомним голямото икономическо и политическо влияние на Великобритания и САЩ през Първа и Втора световна война.

От историята можем да си припомним, че чуждестранните търговци са се принудили да го изучат, за да могат да търгуват и да правят добри сделки. На практика който иска да се развива и да предлага стоката си трябва да е на ясно с основите на езика. Това са един от основните фактори, които правят този език универсален и с всеки един изминал ден желаещите да го научат в основи стават все повече, като това правило и днес не прави изключение.

Днес обаче изучаването му не е самоук процес, а се извършва в школи. Всеки, който желае да има добре платена работа и да се развива в динамичното ни общество трябва да знае този език из основи.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!