≡ Menu

Необходим ли е консултант при сертифициране по исо 9001

Как най-ефективно да се въведе системата за управление на качеството?

Системата за управление на качеството исо 9001 е пакет от писани стандартизирани правила за управление и изпълнение на дейностите в дадена организация. Стандартът съдържа изисквания и препоръки за правилна и ефективна работа, съставени на база изследване методите на работа на най-успешните световни компании.

Въвеждането на ефективна, работеща система за управление на качеството и сертифицирането на дадена организация носят не малко предимства, които са причината много фирми, предлагащи продукт или услуга да извървят не лекия път до получаване на така важната сертификация по исо.

Въвеждането на системата и получаването на сертификат са сериозно предизвикателство, изискващи детайлно познаване на системата и методите за нейното прилагане на практика. Болшинството организации, желаещи да получат сертификат по ISO 9001 използват услугите на консултантска фирма, която да направи процеса по-бърз и успешен.

Задължително ли е да се използват консултантски услуги при сертифициране?

Отговорът, разбира се е ‘’не’’, но това е валидно само на теория. На практика шансовете за успех на една, незапозната със спецификата на системата организация намаляват драстично, тъй като тя не притежава нужните познания и критичния поглед на безпристрастния външен наблюдател, какъвто е консултантът.

Начините за избор на консултант са два, като при единия сами го избираме, според неговата компетентност и препоръки от други организации, използвали неговите услуги, а в другия той ни бива препоръчан от органа, който ще извърши сертификацията.

И двата начина могат да доведат до успешна сертификация, но в единия случай има голяма вероятност системата да не проработи на практика, защото е пропуснат важният етап, при който системата се въвежда, без да е съобразена със спецификата на работа на съответната организация и без да я коригира, така че да бъде удобна за хората, които я ползват.

Какво включва работата на консултанта?

Консултантът е специалист, който трябва да се запознае в детайли с индивидуалните особености на организацията, за да може да подготви документацията, съобразно нейния начин на работа.

Той е този, който трябва да помогне системата исо 9001 да бъде въведена, да научи съответния екип как да извършва вътрешен одит, как да се водят правилно необходимите записи и да се коригират грешките, за да се постигне пълната готовност на организацията за одиторите на сертификационния орган.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!