≡ Menu

Няколко думи за качествения преводач

  • Езикови познания

Добрият преводач може да борави умело както с езика, от който превежда, така и на езика, на който предава достоверно и точно текста (или информацията) за превод. Често един от тях със сигурност е неговия роден език, а всеки преводач трябва да може да пише и да го използва на много високо ниво.

Не са много добрите преводачи, които могат да превеждат на два езика без нито един от тях да е техния собствен. В този случай повечето от агенциите, които работят с такива преводачи, подхождат с известни резерви към достоверността и професионализма на извършения превод

Ето защо пребиваването в страна, чийто официален и говорим език е езика, на който превеждате е изключително предимство в усъвършенстване на вашите преводачески умения.

  • Умения за работа с компютър

Не, не е необходимо да бъдете технически магьосник при работата си като преводач, но свободното използване на различни компютърни програми, доброто редактиране и оформяне на документите чрез тях може да ви осигури много добра ефективност в работата. А има ли агенция, която не би работила с един изряден и умел преводач в това отношение? В наши дни компютърът е истинския инструмент на преводача, така както инструментите на един сръчен строител.  По-конкретно това е офис пакета на уиндоус (Word, Excel и т.н.) или еквивалентните му програми, както и различните програми за компютърен превод (CAT tools).

Бихте били още по-ефективни и търсени като преводач ако може да работите с програми като Photoshop и InDesign защото това би отключило способността ви да разбирате Настолната издателска система (на английски – Desktop publishing), която в най-общи линии е софтеуърното  превръщане на текстове в рекламни материали като брошури, листовки, книги, вестници и какво ли още не. Казано директно – това би превърнало изработения от вас превод в истинско произведение на изкуството. И от тази висота – сте на една стъпка да се забъркате и с HTML-дизайна, отново само за да откриете, че това би разширило професионалните ви хоризонти като преводач.

  • Професионална перспектива

Знанието на езика далеч не е единственото, което един преводач може да притежава и развива. Самата специфика на работа провокира у вас качества като точността, прецизността, детайлността и отговорността. Умелото боравене с езиците бързо може да ви превърне в преводач на свободна практика и работейки за своето собствено име да направите истинска кариера. Да, в този случай ще трябва да поддържате качеството на работата си на много високо ниво и да усвоите нови познания в сферата на маркетинга. В противен случай би ви било трудно да намерите и задържите клиентите си продължително време.

За професионални преводачески услуги посетете офисите ни.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!