≡ Menu

Обмяна на енергия при масаж

 

Интересен факт за масажа е, че по време на извършването му, между вас и вашия масажист настъпва обмяна на енергия.

В началото на масажа краката и ръцете на масажист и масажиран се опознават едни други.

При всеки един тип масаж се поражда енергиен обмен. Промените, които се забелязват като резултат от масажа не са плод само на енергията на вашия масажист.

Те не биха могли да бъдат обяснени единствено с факта, че масажистът е отдал част или цялата си енергия. Тези резултати са вследствие на един цялостен обмен на енергия. Този процес би могъл да бъде сравнен със свойството на дадени вещества да действат като катализатори: те насърчават протичането на конкретна реакция, но сами по себе си не вземат участие в нея.

По същия начин и вашия масажист ви помага да се освободите напълно от задръжките си, които пък не ви позволяват да поддържате вътрешна хармония и равновесие.

Именно такъв вид промени са свидетелство за силната жизнена енергия на този, който получава масажа, а не на степента на квалификация на даден масажист.

Есенцията на енергията е именно в способността й да преминава свободно. В същото време обаче съществува грешно насочена и блокирана енергия.

В случай, че тя бъде освободена, част от нея може да премине във вашия масажист, като симптомите за това са умора, която ще премине бързо, леко главоболие или странни усещания в масажиращите ръце.

Тези временни явления не бива да стават причина за прекратяване на масажа. Достатъчно е масажистът да насочи ръцете си към земята и да ги раздруса силно. След това да вдиша дълбоко.

След края на всеки масаж, е необходимо вашия масажист да постави за кратко ръцете си под студена течаща вода. По този начин той позволява на натрупалата се в него, погрешно насочена или блокирана енергия, да бъде изведена извън него. Хубаво е наум да си повтаря, че тази въпросна енергия изтича от тялото му. Накрая измива ръцете си с топла вода и сапун.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!